Aija Panke

Zvērināta advokāte / Datu aizsardzības speciāliste

Aija ir juriste ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi. Viņa specializējas tādās jomās kā uzņēmumu apvienošana un iegāde, padziļinātu pārbaužu veikšana, komerctiesības, publisko iepirkumu organizēšanas procedūru izstrāde un rezultātu pārsūdzēšana, kā arī personu datu aizsardzība un darba tiesības. Papildus šīm jomām Aija ir pieredzējusi speciāliste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos, risku vadībā, kā arī ar būvniecību saistītos jautājumos. Aija ir sertificēta personas datu aizsardzības eksperte Latvijā.

E-pasts: aija.panke@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums