Edgars Riņķis

Jurists

Edgars ir zvērinātu advokātu biroja “PricewaterhouseCoopers Legal” jurists, kurš piedalās dažādu civiltiesisku jautājumu risināšanā un darba tiesību aspektu analizēšanā. Edgars ir guvis daudzveidīgu praktisko pieredzi, jo pirms darba uzsākšanas zvērinātu advokātu birojā “PricewaterhouseCoopers Legal” ir darbojies gan tiesās, gan prokuratūrā, gan valsts pārvaldes iestādē, gan advokātu birojā.

E-pasts: edgars.rinkis@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums