Uzņēmuma kontaktpersonas

Personas ​datu ​vākšana

PwC apstrādā kontaktpersonu (esošo un iespējamo PwC klientu un/vai ar tiem saistītu fizisko personu) personas datus, izmantojot klientu attiecību pārvaldības sistēmu (“PwC CRM”).

Kontaktpersonu personas datus vākšanu un to pievienošanu PwC CRM ierosina PwC lietotājs, un minētie personas dati ietver vārdu, uzvārdu, darba devēja nosaukumu, kontaktpersonas amatu, tālruni, e-pastu un citu uzņēmuma kontaktpersonas informāciju. Turklāt, PwC CRM var vākt PwC e-pastu datus (sūtītāja vārds, uzvārds, adresāta vārds, uzvārds, datums un laiks) un kalendāra (organizētāja nosaukums, dalībnieka nosaukums, datums un pasākuma laiks) sistēmām par saziņu starp PwC lietotājiem un kontaktpersonām vai trešajām personām.

 

Personas ​datu ​izmantošana

Uzņēmuma kontaktpersonu personas dati var būt redzami PwC lietotājiem, un viņi tos izmanto, lai uzzinātu par klientu vai iespēju, kas viņu varētu interesēt, un kuru var izmantot turpmāk minētajiem mērķiem:

  • mūsu uzņēmumu un pakalpojumu pilnveidošanai
  • lai sniegtu jums informāciju par mums un mūsu pakalpojumiem
  • lai padarītu personas datus pieejamus PwC darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus un piedāvā jaunus pakalpojumus
  • lai identificēt klientus ar līdzīgām vajadzībām
  • lai veiktu, piemēram, tirgus tendenču analīzi, sagatavotu attiecību kartes vai izvērtētu pārdošanas iespējas.

Turklāt PwC CRM izmanto algoritmu, lai izvērtētu, cik cieša ir mijiedarbība starp PwC lietotāju un attiecīgo kontaktpersonu. Šis novērtējums balstās, galvenokārt, uz mijiedarbības biežumu, ilgumu, pēdējās mijiedarbības laiku un reaģēšanas laiku.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādāsim mūsu uzņēmuma kontaktpersonu personas datus, balstoties uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm vai datu subjekta piekrišanu, ja lūdzām viņam to dot. Mēs vēlamies reklamēt mūsu pakalpojumus un sniegt informāciju, kas, mūsuprāt, varētu ieinteresēt tās adresātus.

 

Datu glabāšana

Personas dati tiks glabāti PwC CRM tik ilgi, cik nepieciešams iepriekšminētajiem mērķiem (piemēram, tik ilgi, kamēr mums ir jāglabā dati par attiecībām ar uzņēmuma kontaktpersonu).

Sekojiet mums