Piegādātāji (tostarp apakšuzņēmēji un ar mūsu piegādātājiem un apakšuzņēmējiem saistītās fiziskās personas)

Personas ​datu ​izmantošana

Mēs vācam un apstrādājam mūsu piegādātāju (tostarp apakšuzņēmēju un ar mūsu piegādātājiem un apakšuzņēmējiem saistīto fizisko personu) personas datus, lai pārvaldītu attiecības, līgumu, saņemtu pakalpojumus no mūsu piegādātājiem un attiecīgos gadījumos sniegtu profesionālus pakalpojumus mūsu klientiem.

 

Personas ​datu ​izmantošana

Mēs izmantojam personas datus šādiem mērķiem:

  • Pakalpojumu saņemšanai

Mēs apstrādājam personas datus attiecībā uz mūsu piegādātājiem un to darbiniekiem tādā mērā, cik tas ir nepieciešams, lai saņemtu pakalpojumus. Piemēram, ja piegādātājs sniedz mums apsaimniekošanas pakalpojumus vai citus trešo pušu pakalpojumus, mēs apstrādāsim personu, kuras sniedz mums pakalpojumus, personas datus.

  • Profesionālo pakalpojumu klientiem sniegšanai

Ja piegādātājs palīdz mums sniegt profesionālos pakalpojumus mūsu klientiem, mēs apstrādājam pakalpojumu sniegšanā iesaistīto fizisko personu personas datus, lai pārvaldītu un vadītu mūsu attiecības ar piegādātāju un attiecīgajām personām, un lai sniegtu šādus pakalpojumus saviem klientiem (piemēram, gadījumos, kad mūsu piegādātājs iznomā darbaspēku, kas strādā kopā ar mums, PwC komandas ietvaros sniedzot profesionālos pakalpojumus mūsu klientiem).

  • Mūsu uzņēmumu un pakalpojumu pārvaldīšanai, vadīšanai un pilnveidošanai

Mēs apstrādājam personas datus savas uzņēmējdarbības veikšanas mērķiem, tostarp lai:

- pārvaldītu mūsu attiecības ar piegādātājiem;

- pilnveidotu mūsu uzņēmumus un pakalpojumus (piemēram, identificējot klientu vajadzības un uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā);

-uzturētu un izmantotu IT sistēmas;

- izmitinātu saturu vai veicinātu izmitināšanas pasākumus; un

- administrētu un pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni, sistēmas un lietojumprogrammas.

  • Drošības, kvalitātes un riska pārvaldības darbību veikšanai

Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu. Personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus. Mēs esam ieviesuši politikas un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar mūsu piegādātājiem. Mēs vācam un glabājam personas datus piegādātāju līgumu slēgšanas procedūru ietvaros. Mēs kontrolējam sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas varētu ietvert personas datu apstrādi.

  • Informācijas sniegšana par mums un mūsu pakalpojumu klāstu

Ja vien mums nelūdz to nedarīt, mēs izmantojam uzņēmuma kontaktinformāciju, lai sniegtu informāciju par mums un mūsu pakalpojumiem, par kuru, mūsuprāt, varētu būt interese. Piemēram, sniedzam informāciju par jaunumiem un atziņām nozarē, citiem atbilstošiem pakalpojumiem, nosūtām ielūgumus uz pasākumiem.

  • Normatīvo aktu vai profesionālo organizāciju, kuru dalībnieks mēs esam, prasību ievērošanai

Tāpat kā jebkurš profesionālo pakalpojumu sniedzējs mēs esam uzņēmušies juridiskas, normatīvās un profesionālās saistības. Mums ir jāglabā noteikti dokumenti, lai pierādītu, ka mēs sniedzam savus pakalpojumus, izpildot minētās saistības, un attiecīgajos dokumentos var būt ietverti personas dati.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Ja šajā iedaļā minētā personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai pildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, kā piemēram, gadījumā, kad apstrādes darbības ir jāveic, lai sniegtu pakalpojumu, tad apstrādes tiesiskais pamats ir attiecīgais līgums. Ja datu apstrāde nepieciešama, lai izpildītu likumīgu pienākumu, piemēram, nodokļu likumu prasības vai nepieciešamību sniegt pierādījumus par profesionālajiem pakalpojumiem un dokumentēt tos, apstrāde tiks veikta, pamatojoties uz likumīgu pienākumu. Ja personas dati tiek apstrādāti citiem iepriekšnorādītajiem mērķiem, mēs paļaujamies uz likumīgajām interesēm kā apstrādes pamatu (piemēram, pakalpojumu saņemšana, pakalpojumu sniegšana, mūsu uzņēmuma pārvalde, vadīšana un pilnveidošana, kā arī drošības, kvalitātes un risku pārvaldības darbības) vai datu subjektu piekrišana, ja mēs būsim lūguši to sniegt.

 

Datu glabāšana

Mēs glabājam apstrādātos personas datus tik ilgi, kamēr tas tiek uzskatīts par nepieciešamu atbilstoši to vākšanas mērķim (tostarp saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu).  

Personas datus var glabāt ilgāk gadījumos, kad šādu ilgāku glabāšanas termiņu nosaka normatīvie akti, kā arī lai nodibinātu, izmantotu vai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības.

Sekojiet mums