Personas, kas piesakās darbā

Piesakoties darbam PwC tiešsaistē, šim nolūkam izmantojot “PwC karjera” tīmekļa vietni, pretendentiem ir ieteicams izlasīt informāciju, kas viņiem izsniegta, piesakoties darbā, par to, kāpēc un kā vāc un apstrādā personas datus.

Sīkāku informāciju par mūsu darbā pieņemšanas procesu, lūdzu, sk. mūsu karjeras lapā.

Sekojiet mums