Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji

Personas datu vākšana

Mūsu mājas lapas apmeklētāji parasti spēj kontrolēt savus personas datu, kurus tie nodevuši mums. Dažus personas datus mēs varam iegūt datus automātiski, izmantojot sīkdatnes mūsu vietnē. Lūdzu, sk. sadaļu par sīkdatnēm, lai iegūtu vairāk informācijas.

Mēs saņemam personas datus, piem., vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu, uzņēmuma adresi, e-pasta adresi un tālruņa un faksa numurus no mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem; piemēram, gadījumos, kad persona izvēlas saņemt no mums informācijas atjauninājumus.

Apmeklētājiem ir iespēja nosūtīt mums e-pastu, šim nolūkam izmantojot tīmekļa vietni. Viņu sūtījumos būs redzams ekrāna lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jebkāda papildu informācija, kuru lietotājs var vēlēties iekļaut savā sūtījumā.

Mēs lūdzam nesniegt konfidenciālu informāciju (piemēram, par savu rasi vai etnisko izcelsmi; politiskajiem uzskatiem; reliģisko vai filozofisko pārliecību; dalību arodbiedrībā; fizisko vai garīgo veselību; ģenētiskos datus; biometrijas datus; seksuālo dzīvi vai orientāciju un sodāmību), ja tās sniegšanai jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni; ja jūs, jebkādu iemeslu vadīti, vēlaties sniegt mums konfidenciālu informāciju, šāda rīcība ir jūsu skaidri izteikta piekrišana, lai mēs vāktu un izmantotu minēto informāciju mērķiem, kuri aprakstīti šajā konfidencialitātes paziņojumā, vai kuri tika norādīti brīdī, kad jūs izvēlējāties atklāt šo informāciju.

 

Sīkdatnes

Mēs izmantojam nelielas teksta datnes, ko sauc par “sīkdatnēm”. Tās tiek novietotas uz jūsu datora cietā diska, lai palīdzētu personalizēt un uzlabot jūsu pārlūkošanas pieredzi, parādot saturu, kas varētu jūs ieinteresēt.  Lielākajā daļā tīmekļa vietņu sīkdatņu izmantošana pašreiz jau ir standarta darbība. Tomēr, ja jūs nevēlaties izmantot sīkdatnes, lielākā daļa pārlūkprogrammu tagad ļauj lietotājiem atteikties no to saņemšanas. Jums jāpieņem sīkdatnes, reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē. Ja atspējosiet tās, tīmekļa vietnē varētu nedarboties citas funkcionalitātes. Pēc iziešanas no mūsu tīmekļa vietnes, jums vienmēr varēsiet izdzēst sīkdatnes no savas sistēmas, ja to vēlēsieties.

Jūs varat uzzināt vairāk informācijas par mūsu sīkdatnēm mūsu Sīkdatņu informācijas lapā.

 

Personas datu izmantošana

Ja apmeklētājs sniedz mums savus personas datus, mēs tos izmantosim mērķiem, kuriem tie tika sniegti to vākšanas brīdī (vai arī attiecīgie mērķi bija skaidri to vākšanas kontekstā). Parasti personas datus vāc, lai:

  • reģistrētos noteiktām vietnes jomām;
  • parakstītos uz jaunumiem;
  • pieprasītu papildu informāciju;
  • izplatītu pieprasītos uzziņas materiālus;
  • iesniegtu curriculum vitae;
  • pārraudzītu un panāktu atbilstību mūsu noteikumiem attiecībā uz tīmekļa lapas lietošanu;
  • pārvaldītu un vadītu mūsu tīmekļa vietni, tostarp apstiprinātu un autentificētu identitāti un novērstu neatļautu iekļūšanu ierobežotas piekļuves jomās; īpašam saturam vai citiem pakalpojumiem, kas pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem; un
  • apkopotu datus par tīmekļa vietnes statistiku un uzlabojumiem.

Ja vien mūs nelūdz to nedarīt, mēs varam izmantot jūsu datus, lai sazinātos ar jums par PwC uzņēmējdarbību, pakalpojumiem un notikumiem, kā arī lai sniegtu citu informāciju, kas varētu jūs interesēt. Ja apmeklētāji turpmāk vairs nevēlēsies būt adresātu vai reģistrācijas sarakstā, mēs sniegsim norādījumus par atteikšanos attiecīgajā lapā, sazinoties ar fizisko personu, vai arī fiziskā persona var sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz adresi pwc.riga@lv.pwc.com

Mūsu tīmekļa vietnēs personas dati netiek vākti vai apkopoti, lai tos izplatītu vai pārdotu trešajām pusēm patērētāju mārketinga nolūkos, vai piegādātu sūtījumus trešo personu vārdā. Gadījumos, kad šādu informāciju var nodot pusei, kas nav PwC dalībfirma, apmeklētājam iepriekš tiks lūgta viņa piekrišana.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādāsim mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm vai datu subjekta piekrišanu, ja būsim lūguši viņam to dot. Piemēram, mēs vēlamies, lai par mūsu mārketinga darbībām uzzinātu konkrētas personas, attiecīgi mēs varam apstrādāt personas datus, lai nosūtītu savus mārketinga materiālus, pielāgojot tos attiecīgā datu subjekta interesēm.

 

Datu glabāšana

Mēs glabāsim personas datus, kas savākti, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams (piemēram, kamēr mums būs attiecības ar attiecīgo fizisko personu).

Sekojiet mums