Klienti - fiziskās personas

Personas datu vākšana

Saskaņā ar mūsu politiku mēs vācam personas datus, kas nepieciešami noteiktajiem mērķiem, un mēs aicinām klientus izpaust personas datus tikai gadījumos, kad tas ir obligāti nepieciešams minētajiem mērķiem.

Ja mums ir nepieciešams apstrādāt personas datus, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, mēs lūdzam klientiem sniegt nepieciešamo informāciju citiem datu subjektiem, piemēram, ģimenes locekļiem, par to izmantošanu.

Ņemot vērā klientiem – fiziskām personām sniegto pakalpojumu dažādību (noklikšķiniet šeit, lai saņemtu informāciju par mūsu pakalpojumiem), mēs apstrādājam daudzas personas datu kategorijas, tostarp, ja atbilstoši, attiecībā uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem:

 • kontaktinformāciju;
 • uzņēmējdarbību;
 • informāciju par ģimeni;
 • ar ienākumiem, nodokļiem un citu finanšu informāciju; un
 • informāciju par investīcijām un citu finanšu līdzdalību.

Noteiktiem pakalpojumiem vai darbībām, kā arī gadījumos, kad to nosaka likums, vai pamatojoties uz personas piekrišanu, mēs varam vākt īpašas personas datu kategorijas.  

Parasti mēs vācam personas datus no saviem klientiem vai trešajām pusēm, rīkojoties saskaņā ar attiecīgā klienta norādījumiem.

 

Personas datu izmantošana

Mēs izmantojam personas datus šādiem mērķiem:

 • Profesionālo pakalpojumu sniegšanai
 • Mēs piedāvājam dažādus profesionālos pakalpojumus. Dažu pakalpojumu sniegšanai mums ir jāapstrādā personas dati, lai sniegtu konsultācijas un iesniegtu nodevumus. Piemēram, mums ir jāizmanto personas dati, lai sniegtu fiziskajai personai ar nodokļiem, sociālo apdrošināšanu vai imigrāciju saistītus pakalpojumus.
 • Mūsu uzņēmumu un pakalpojumu pārvaldīšanai, vadīšanai un pilnveidošanai
 • Mēs apstrādājam personas datus savas uzņēmējdarbības veikšanas mērķiem, tostarp lai:
 • - pārvaldītu mūsu attiecības ar klientiem;
 • - pilnveidotu mūsu uzņēmumus un pakalpojumus (piemēram, identificētu klientu vajadzības un uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā);
 • -uzturētu un izmantotu IT sistēmas;
 • - izmitinātu saturu (hosting) vai veicinātu izmitināšanas notikumus; un
 • - pārvaldītu un lietotu mūsu tīmekļa vietni, sistēmas un lietojumprogrammas.
 • Drošības, kvalitātes un riska pārvaldības darbību veikšanai
 • Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu. Personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus. Mēs kontrolējam klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas var ietvert personas datu, kuri glabājas attiecīgā klienta datnē, apstrādi. Esam ieviesuši politiku un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar klientiem. Mēs apkopojam un glabājam personas datus klientu akceptēšanas un līgumu slēgšanas procedūru ietvaros.
 • Lai sniegtu mūsu klientiem informāciju par mums un mūsu pakalpojumu klāstu
 • Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, mēs izmantojam klienta kontaktinformāciju, lai sniegtu informāciju par mums un mūsu pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu interesēt klientu. Piemēram, sniedzam informāciju par jaunumiem un atziņām nozarē, citiem atbilstošiem pakalpojumiem, nosūtām ielūgumus uz pasākumiem.  
 • Normatīvo aktu vai profesionālo organizāciju, kuru dalībnieks mēs esam, prasību ievērošanai
 • Tāpat kā jebkurš profesionālo pakalpojumu sniedzējs mēs esam uzņēmušies juridiskas, normatīvās un profesionālās saistības. Mums ir jāglabā noteikti dokumenti, lai pierādītu, ka mēs sniedzam savus pakalpojumus, ievērojot minētās saistības, un attiecīgajos dokumentos var būt ietverti personas dati.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Ja šajā iedaļā minētā personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai pildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, kā piemēram, gadījumā, kad apstrādes darbības ir jāveic, lai sniegtu pakalpojumu, apstrādes tiesiskais pamats ir līgums. Ja datu apstrāde nepieciešama, lai izpildītu likumīgu pienākumu, piemēram, nodokļu likumu prasības vai sniegtu pierādījumus par profesionālajiem pakalpojumiem un dokumentētu tos, apstrāde notiks, pamatojoties uz likumīgu pienākumu. Ja personas datus apstrādā citiem iepriekšminētajiem mērķiem, mēs paļausimies uz likumīgajām interesēm vai datu subjekta piekrišanu, ja būsim lūguši viņam to dot.

 

Datu glabāšana

Mēs glabājam apstrādātos personas datus tik ilgi, kamēr tas tiek uzskatīts par nepieciešamu atbilstoši to vākšanas mērķim (tostarp saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu).  

Ja nav noteiktas konkrētas juridiskas, normatīvas vai līgumiskas prasības, mūsu vispārīgais dokumentu un citu dokumentāru pierādījumu, kuri izveidoti, sniedzot pakalpojumus, glabāšanas periods nepārsniedz 10 gadus.

Sekojiet mums