Ar mūsu korporatīvajiem klientiem saistītās fiziskās personas

Personas datu vākšana

Saskaņā ar mūsu politiku mēs vācam tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami noteiktiem mērķiem, un mēs aicinām mūsu klientus nodot personas datus tikai tad, ja tas ir obligāti nepieciešams minētajiem mērķiem.

Ja mums ir jāapstrādā personas dati, lai sniegtu profesionālos pakalpojumus, mēs aicinām mūsu klientus sniegt attiecīgajiem datu subjektiem par viņu datu izmantošanu. Mūsu klienti drīkst izmantot attiecīgās šā konfidencialitātes paziņojuma sadaļas vai atsaukties uz šo konfidencialitātes paziņojumu saziņā ar saviem datu subjektiem, ja viņi uzskata to par atbilstošu.

Parasti mēs vācam personas datus no mūsu klientiem vai trešajām personām, rīkojoties saskaņā ar attiecīgā klienta norādījumiem.

Personas dati var ietvert vārdu, uzvārdu, darba devēja nosaukumu, kontaktpersonas nosaukumu, tālruņa numuru, e-pastu un citu uzņēmuma kontaktinformāciju.

 

Personas datu izmantošana

Mēs izmantojam personas datus šādiem mērķiem:

 • Profesionālo pakalpojumu sniegšanai
 • Mēs piedāvājam dažādus profesionālos pakalpojumus (noklikšķiniet šeit, lai iegūtu informāciju par mūsu pakalpojumiem). Dažu pakalpojumu sniegšanai mums ir jāapstrādā personas dati – lai sniegtu konsultācijas un iesniegtu nodevumus. Piemēram, mēs analizēsim algu datus revīziju ietvaros; mums bieži nākas izmantot personas datus, lai sniegtu globālos mobilitātes pakalpojumus.
 • Mūsu uzņēmumu un pakalpojumu pārvaldībai, vadīšanai un pilnveidošanai
 • Mēs apstrādājam personas datus savas uzņēmējdarbības veikšanas mērķiem, tostarp lai:
 • - pārvaldītu mūsu attiecības ar klientiem;
 • - pilnveidotu mūsu uzņēmumus un pakalpojumus (piemēram, identificējot klientu vajadzības un uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā);
 • -uzturētu un izmantotu IT sistēmas;
 • - mitinātu saturu (hosting) vai veicinātu mitināšanas notikumus; un
 • - pārvaldību un lietotu mūsu tīmekļa vietni, sistēmas un lietojumprogrammas.
 • Drošības, kvalitātes un riska pārvaldības darbību veikšanai
 • Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu savu un mūsu klientu informāciju (tostarp personas datus), kas ietver drošības apdraudējumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu. Personas dati var tikt apstrādāti mūsu veiktās drošības uzraudzības ietvaros; piemēram, veicot automatizētu skenēšanu, lai identificētu kaitīgus e-pastus. Mēs kontrolējam klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas var ietvert personas datu, kuri glabājas attiecīgā klienta datnē, apstrādi. Mēs esam ieviesuši politiku un procedūras, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārvaldītu riskus saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar klientiem. Mēs apkopojam un glabājam personas datus klientu akceptēšanas un līgumu slēgšanas procesa ietvaros.
 • Normatīvo aktu vai profesionālo organizāciju, kuru dalībnieks mēs esam, prasību pildīšanai
 • Tāpat kā jebkurš profesionālo pakalpojumu sniedzējs mēs esam uzņēmušies juridiskas, normatīvās un profesionālās saistības. Mums ir jāglabā noteikti dokumenti, lai pierādītu, ka mēs sniedzam savus pakalpojumus, ievērojot minētās saistības, un attiecīgajos dokumentos var būt ietverti personas dati.

 

Apstrādes tiesiskais pamats

Ja saistību izpildi nosaka likums un ja minētajam mērķim ir nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, lai izpildītu nodokļu saistības, pierādītu vai dokumentētu sniegtos profesionālos pakalpojumus, fizisko personu, kas saistītas ar mūsu korporatīvajiem klientiem, personas datu apstrāde balstās uz likumīgu pienākumu (likumīgs pamats).

Mēs varam apstrādāt arī fizisko personu, kas saistītas ar mūsu korporatīvajiem klientiem, personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm (piemēram, sniegt pakalpojumus datu subjekta darba devējam) vai datu subjekta piekrišanu, ja esam lūguši viņam to dot.

 

Datu glabāšana

Mēs glabājam apstrādātos personas datus tik ilgi, kamēr tas tiek uzskatīts par nepieciešamu atbilstoši to vākšanas mērķim (tostarp saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu).  

Ja nav noteiktas konkrētas juridiskās, normatīvās vai līgumiskās prasības, mēs parasti glabājam dokumentus un citus dokumentārus pierādījumus, kas radušies, sniedzot pakalpojumus, ne ilgāk kā 10 gadus.

Sekojiet mums