Pārmaiņas izklaides un mediju jomā - ieguvēji un zaudētāji

Izklaides un mediju pasaule šogad ir kļuvusi attālinātāka, digitalizētāka, personiskāka un – vismaz pagaidām – vairāk mājās, nekā kāds to prognozēja gada sākumā. Šīs ir galvenās atziņas no apjomīgā PricewaterhouseCoopers (PwC) ikgadējā mediju un izklaides industrijas apskata “Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024”, kas apkopo informāciju par 53 pasaules valstīm un šogad tiek publicēts jau 21. reizi. 

Sociālās distancēšanās un ierobežotās pārvietošanās rezultātā ir ievērojami pieaudzis digitālais patēriņš, paātrinot patērētāju paradumu maiņu, paplašinot iespējas un radot ievērojamas pārmaiņas. Pandēmijas rezultātā globālās izklaides un mediju nozares apgrozījums šogad pieredzēs visstraujāko kritumu 21 gada laikā, kopš PwC veic šo pētījumu (salīdzinājumā ar 2019. gadu 5,6% jeb vairāk nekā 120 miljardu USD kritums). 2009. gadā, kurš bija globālās ekonomikas sarukšanas pēdējais gads, globālās izklaides un mediju nozares kopējie izdevumi samazinājās tikai par 3%.

Visgrūtāk iet tiem segmentiem, kurus Covid-19 burtiski apstādināja, piemēram, pasākumi – dzīvās mūzikas koncerti, kinoteātri un tirdzniecības izstādes. Izklaides un mediju segments pieredz pārmaiņas daudz agrāk, nekā tas bija sākotnēji prognozēts. Salīdzinājumam vēl 2015. gadā kinoteātru biļešu apgrozījums bija trīsreiz lielāks par abonementiem uz video pēc pieprasījuma (VOD). Video abonementu apgrozījums šogad apsteigs kinoteātru apgrozījumu, nākamajā piecgadē saskaņā ar prognozēm izvirzīsies vadībā un 2024. gadā būs vairāk nekā divreiz lielāks par kinoteātru apgrozījumu.

Pandēmija ir ietekmējusi arī interneta lietošanas paradumus. 2019. gadā ieguvis nelielu pārsvaru, viedtālrunis nu ir gatavs kļūt par galveno individuālo ierīci, ko patērētāji izmanto, lai piekļūtu internetam visā pasaulē. Cilvēkiem uzturoties galvenokārt mājās, internetā patērētā video satura globālais apgrozījums šogad palielinājās par 26%. Tas turpinās augt arī nākamajos gados un gandrīz divkāršosies no 46,4 miljardiem USD 2019. gadā līdz 86,8 miljardiem USD 2024. gadā. “Disney+” straumēšanas pakalpojuma uzsākšana 2019. gada beigās notika visizdevīgākajā brīdī. Lai gan tika prognozēts, ka “Disney+” sasniegs 60–90 miljonus maksas abonentu līdz 2024. gadam, “Disney+” sasniedza 60,5 miljonus jau šā gada augusta sākumā. Ņemot vērā straumēšanas augošo popularitāti, vēl viens ieguvējs no Covid-19 izraisītā digitālā paātrinājuma ir globālais datu patēriņš, kurš šogad palielināsies par 33,8% un vairāk nekā divkāršosies no 1,9 kvadriljoniem megabaitu (MB) 2019. gadā uz 4,9 kvadriljoniem MB 2024. gadā.

Tā kā daudzi kinoteātri pasaulē ir slēgti vai strādā ierobežotos apstākļos, un filmu nonākšana uz ekrāniem atlikta, tiek prognozēts, ka kopējais kinoteātru biļešu apgrozījums šogad pasaulē saruks gandrīz par 66%. Un maz ticams, ka zaudētais tiks atgūts – saskaņā ar prognozi kinoteātru biļešu apgrozījums 2024. gadā būs zem 2019. gada līmeņa. Covid-19 dēļ šogad ir daudz straujāk samazinājusies globālo laikrakstu un žurnālu popularitāte – kopējais apgrozījums sarucis par vairāk nekā 14%. Pandēmija ir arī paātrinājusi laikrakstu pāreju no drukātā uz digitālo formātu, samazinot drukāto avīžu apgrozījumu. 

Citiem svarīgiem sektoriem būs grūti atgūt 2019. gadā zaudēto izaugsmi. Piemēram, globālais reklāmas sektors, kurš šogad saruks par 13,4% līdz 559,5 miljardiem USD, varētu atgriezties savā 2019. gada līmenī tikai 2022. gadā.

Pateicoties aktīvai grāmatu tirdzniecībai sociālās distancēšanās laikā, kopējais grāmatu apgrozījums pasaulē saskaņā ar prognozēm no 2019. līdz 2024. gadam turpinās savu augšupejošo trajektoriju sasniedzot 64,7 miljardus USD. Vērts atzīmēt tehnoloģiju svarīgo lomu, jo arvien pieaug viedtālruņu un viedo skaļruņu izmantošana, ļaujot patērētājiem klausīties audiogrāmatas kustībā.

Arī mums tik ierastie klātienes masu pasākumi ir vēl viens sens segments, kas cenšas pielāgoties paātrinātas digitālās pasaules realitātei. Tā kā koncertzāles, izstāžu centri un citas pasākumu norises vietas lielāko gada daļu bija aizvērtas, daži klātienes pasākumi turpina apkalpot savus skatītājus un klausītājus digitālajās platformās. Šā gada vidū Londonas bezvadu festivāls (Wireless festival) sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu “MelodyVR” pārraidīja ierakstītus virtuālās realitātes priekšnesumus, ko sniedza pasaulē plašu atpazīstamību iemantojuši mākslinieki. Tos virtuāli apmeklēja vairāk nekā 130 000 cilvēku no 34 valstīm.

Šis gads ir metis izaicinājumus gandrīz visām nozarēm, tostarp daudziem izklaides un mediju segmentiem, taču tas ir pavēris arī jaunas iespējas. Ir skaidrs, ka patērētāju pieprasījums pēc daudzveidīga un arvien plašāka mediju piedāvājumu klāsta turpinās augt. Lēnām atgriežoties normālā dzīvē, joprojām būs gan ieguvēji, gan zaudētāji.

 

Par PwC 

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 276 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot www.pwc.lv.

©2020 PwC. ”PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure

 

Sazinieties ar mums

Kalvis Gavars

PwC mārketinga un komunikācijas vadītājs, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums