PwC izstrādājis rīku, kas palīdz izvērtēt uzņēmumu gatavību COVID-19 radītajai ārkārtējai situācijai

PricewaterhouseCoopers (PwC) ir izstrādājis un nodevis uzņēmēju rīcībā tiešsaistes rīku “PwC COVID-19 Navigator”, kas palīdz izvērtēt, cik sagatavoti tie ir COVID-19 radītajai ietekmei. Šis rīks ir labs palīgs, lai uzņēmumi efektīvā veidā varētu apzināt un izanalizēt tās uzņēmuma funkcijas, kurām šajā laikā jāpievērš pastiprināta uzmanība. Turklāt “PwC COVID-19 Navigator” ir pieejams ikvienam un bez maksas.

COVID-19 rada aizvien jaunus izaicinājumus cilvēkiem un organizācijām visā pasaulē, tāpēc šajā laikā ir īpaši svarīgi apzināt šos izaicinājumus un to potenciālās sekas, lai spētu tos efektīvi novērst. “PwC COVID-19 Navigator” Izvērtējumā ir iekļautas tādas uzņēmuma funkcijas kā krīzes vadība, darbspēka vadība, piegādes ķēdes, finanses, nodokļi, kā arī stratēģija un zīmolvadība. Lai saņemtu individuāli pielāgotu rezultātu par to, cik sagatavots COVID-19 ieteikmei ir konkrētais uzņēmums katrā no šīm funkcijām, respondentam ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem saistībā ar šīm tēmām. Pēc atbilžu iesniegšanas tiešsaistes rīks automātiski izveidos individuālu rezulātu apkopojumu un ieteikumus, kā efektīvāk novērst COVID-19 ietekmes sekas. 

PwC Biznesa konsultāciju nodaļas vadītāja Ilona Skribiņa norāda: 

“Savlaicīga uzņēmuma finanšu risku pamanīšana un speciālistu piesaiste to novēršanā ir atslēgas faktors uzņēmuma finanšu stabilitātes saglabāšanai ārkārtējās situācijas laikā. Izmantojot “PwC COVID-19 Navigator”, uzņēmumi vienkāršā un ātrā veidā var jau laicīgi pamanīt riska faktorus un tos novērst, tādējādi izvairoties no negatīvu seku iestāšanās. Tāpat krīzes apstākļos milzīga loma ir uzņēmumu vadībai un tās spējai veiksmīgi pārvaldīt uzņēmuma naudas plūsmu, spēt ātri reaģēt, vienoties ar kritiski svarīgiem piegādātājiem, klientiem un kreditoriem, nepieciešamības gadījumā piesaistot ārēju palīdzību.”

“PwC COVID-19 Navigator” angļu valodā ir pieejams šeit: https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/response-navigator.html

 

Par PwC

PwC uzņēmumi palīdz radīt juridiskām un fiziskām personām vajadzīgo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 276 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Uzziniet vairāk un pastāstiet mums par sev būtisko, apmeklējot mūs www.pwc.lv. “PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija atrodama www.pwc.com/structure.

 

No search results

Sekojiet mums