Uzņēmumu vadītāji neparedz būtisku ekonomikas uzlabošanos

Uzņēmumu vadītāji neparedz būtisku ekonomikas uzlabošanos

Fiskālais deficīts, pārmērīgs regulējums un ekonomika ir galvenie draudi - to atklāj PwC 16. ikgadējā pasaules vadītāju aptauja

DAVOSA, ŠVEICE - 2013. gada 22. janvāris.
Tikai 36% uzņēmumu vadītāju visā pasaulē ir ļoti pārliecināti par sava uzņēmuma izaugsmes perspektīvām nākamajos 12 mēnešos, tā secināts PwC 16. ikgadējā pasaules uzņēmumu vadītāju aptaujā (16th Annual Global CEO Survey). Par īstermiņa izaugsmi ļoti pārliecināto uzņēmēju daudzums ir samazinājies no 40% - 2012. un 48% - 2011. gadā, taču joprojām saglabājies lielāks par 31% un 21% attiecīgi 2010. un 2009. gadā.

Vispesimistiskāk noskaņoti par īstermiņa ieņēmumu pieaugumu ir Rietumeiropas uzņēmumu vadītāji. Arī pārējos, t.sk. tajos, kuri tiek uzskatīti par esošiem un nākamiem augstas attīstības reģioniem, šī pārliecība, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami samazinājusies. Ticība ilgtermiņa izaugsmei, salīdzinot ar pagājušo gadu, kopumā ir palikusi nemainīga - 46% aptaujas dalībnieku visā pasaulē apgalvo, ka viņi ir ļoti pārliecināti par izaugsmes perspektīvu nākamo trīs gadu laikā.

PricewaterhouseCoopers (turpmāk PwC) International vadītājs Deniss M. Nally, prezentējot aptaujas rezultātus Davosā Pasaules Ekonomikas Foruma ikgadējās sanāksmes pirmajā dienā, teica: "Mēs uzzinājām, ka uzņēmumu vadītāji aktīvi darbojas, lai novērstu esošos riskus. Tie turpina pilnveidot savu darbību stratēģiski un vēlas samazināt izmaksas, nesamazinot uzņēmuma vērtību tā, kā tie spēja to saglabāt stagnējošas ekonomikas apstākļos. Viņi meklē izaugsmes iespējas, izvairoties no lieliem papildus izdevumiem, kas varētu ierobežot to resursus nākotnē. Bet vissvarīgākais - viņu uzmanība ir koncentrēta uz klientiem, sadarbojoties ar tiem ciešāk nekā jebkad, lai stimulētu pieprasījumu, lojalitāti un ieviestu kopīgas inovācijas," viņš komentēja.

Kas visvairāk uztrauc uzņēmumu vadītājus?

Saraksta augšgalā ar 81% ir uzņēmumu vadītāju bažas par joprojām neskaidro ekonomikas izaugsmi, līdz ar to jautājumu loks, kas uztrauc uzņēmējus, ir paplašinājies.

Kā skaidrs vēstījums valdībām visā pasaulē, nākamās lielākās uzņēmumu vadītāju "galvas sāpes" ir valdību reakcija uz fiskālo deficītu (71%), pārmērīgais regulējums (69%) un stabilitātes trūkums kapitāla tirgos (61%). Jautāti par valdības reakciju uz regulatīvo slogu, uzņēmumu vadītāji ir vēl skarbāki, un tikai 12% piekrīt, ka viņu valdība to ir samazinājusi pēdējā gada laikā.

Kā galvenos biznesa izaugsmes draudus, uzņēmumu vadītāji minēja arī pieaugošo nodokļu slogu (62%), pamatprasmju ierobežoto pieejamību (58%) un enerģijas un izejvielu izmaksas (52%).

PwC Latvijas uzņēmuma partnere Zlata Elksniņa – Zaščirinska komentē: „Ja salīdzina ar citām Eiropas valstīm, Latvijas situācijā aktuāls ir jautājums par pārāk lielu administratīvo slogu uzņēmējiem vairākās jomās, piemēram, grāmatvedībā un darba drošībā. Savukārt pozitīvas ievirzes ir vērojamas nodokļu jomā, kā piemēram, holdinga režīma ieviešana Latvijā, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likuma grozījumi, kas saistīti ar darbinieku akciju opcijām.”

Darbs ar krīzes radītajām sekām

Lai izveidotu organizācijas, kas spēj pārvarēt grūtības un attīstīties arī nelabvēlīgos apstākļos, uzņēmumu vadītāji īsteno trīs specifiskas stratēģijas:

1. Tirgus sniegto iespēju kritiska izvērtēšana
Apmēram 68% uzņēmumu vadītāji koncentrējas uz rūpīgi atlasītām iniciatīvām. Viņi izsver visas savas iespējas, veic nelielu skaitu stratēģisku ieguldījumu un konsolidē savus resursus, lai maksimāli palielinātu izredzes uz panākumiem.
Gandrīz puse no tiem uzņēmumu vadītājiem, kas atrod neizmantotās iespējas, kur to produkts varētu nest peļņu, liek cerības uz izaugsmi esošajos tirgos, bet tikai 25% pievēršas jaunu produktu izstrādei. Tikai 17% uzņēmumu vadītāju plāno veikt apvienošanās un pārņemšanas darījumus un daļa no tiem - izmantot, grūto laiku sniegtās priekšrocības, kaulēties.

2. Koncentrēšanās uz klienta vajadzībām
Gandrīz puse no aptaujātajiem uzņēmumu vadītājiem (49%) izmaiņas patērētāju pirkšanas paradumos uzskata par nopietnu biznesa draudu, savukārt 51% apgalvo, ka to augstākā investīciju prioritāte nākamajos 12 mēnešos ir palielināt savu klientu bāzi. 82% uzņēmumu vadītāju paredz mainīt savu klientu loka paplašināšanas un noturēšanas stratēģijas, bet 31% padomā ir vēl lielākas izmaiņas.

3. Darbības efektivitātes uzlabošana
Darbības efektivitātes uzlabošana ir augstākā investīciju prioritāte. 77% aptaujas dalībnieku ir veikuši izmaksu samazināšanu pēdējo 12 mēnešu laikā, bet 70% plāno to darīt nākamajos 12 mēnešos.
Vadītāji izturas ļoti uzmanīgi pret netīšu uzņēmuma vērtības samazināšanu. Viens no rādītājiem - 48% aptaujas respondentu ir palielinājuši uzņēmuma darbinieku skaitu pēdējos 12 mēnešos, bet 25% to ir saglabājuši nemainīgu.

Darbavietu radīšana un talantu meklēšana

Uzņēmumu vadītāji ir piesardzīgi par plāniem palielināt darbinieku skaitu šajā gadā. 2013.gadā 45% (samazinājums no 51%, salīdzinot ar pagājušo gadu) uzņēmumu vadītāju plāno palielināt, bet 23% - samazināt darbaspēka apmēru.

Neatkarīgi no uzņēmuma darbinieku algošanas iespējām, atrast un saglabāt pareizos cilvēkus joprojām ir liels izaicinājums. 58% uzņēmumu vadītāju visā pasaulē pamatprasmju pieejamību minēja, kā izaugsmes perspektīvu galveno draudu. Ņemot to vērā, nav pārsteigums, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas (77%) uzņēmumu vadītāju apgalvoja, ka nākamo 12 mēnešu laikā viņi plāno veikt izmaiņas talantu pārvaldības stratēģijās, un gandrīz ceturtā daļa (23%) apgalvoja, ka tās būs svarīgākās izmaiņas.

Zlata Elksniņa – Zaščirinska komentē: „Latvijas uzņēmēji ir kļuvuši optimistiskāki, par ko, pirmkārt, liecina jaunu darba vietu radīšana. Tie ir pievērsušies savu esošo darbinieku attīstīšanai un noturēšanai, tā kā ilgtermiņā tie sagaida izaugsmi, kurā šie cilvēki un to zināšanas būs ļoti nepieciešamas.”

Sabiedrības uzticības nozīmes palielināšanās

Šī gada aptaujā uzņēmumu vadītāji pirmo reizi īpaši izceļ nepieciešamību veicināt plašāku ieinteresēto personu uzticēšanos uzņēmumam, tā kā tā krīzes iespaidā ir sarukusi. 37% uztraucas, ka uzticības trūkums nozarē, varētu apdraudēt viņu uzņēmuma izaugsmi. 57% plāno vairāk pievērsties ētiskas kultūras veicināšanai. Turklāt gandrīz puse (49%) nākamo 12 mēnešu laikā plāno pielikt lielākas pūles, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi.

 

______________________________________

PwC 16. ikgadējās Globālās uzņēmumu vadītāju aptaujas ietvaros tika veiktas 1330 intervijas 68 pasaules valstīs 2012. gada pēdējā ceturksnī. Āzijas un klusā okeāna valstīs tika veiktas 449, Rietumeiropā - 312, Ziemeļamerikā - 227, Latīņamerikā – 165, Centrālajā un Austrumeiropā – 95, Āfrikā – 50 un Tuvajos Austrumos -32 intervijas. Aptauja pilnā apjomā un ar to saistītie grafiki pieejami: www.pwc.com/ceosurvey

Sazinieties ar mums

Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Vadošā partnere Latvijā
Tel: + 371 67094400
E-pasts

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums