Bažas par iespējamo krīzi pasaules ekonomikā nedaudz mazina uzņēmumu vadītāju optimismu

2008. gada 23. janvāris

Pirmo reizi pēdējo piecu gadu laikā samazinājies uzņēmumu vadītāju optimisms par savu uzņēmumu izaugsmes iespējām un visvairāk to ir ietekmējušas bažas par iespējamo ekonomisko krīzi, liecina Davosā notiekošā Pasaules ekonomikas foruma ietvaros prezentētie PricewaterhouseCoopers ikgadējās vispasaules uzņēmumu vadītāju aptaujas (11th Global CEO Survey) rezultāti.

Tomēr kopumā uzņēmumu vadītāji nākotnes izredzes vērtē samērā optimistiski – 50% respondentu ir pārliecināti, ka to vadītajiem uzņēmumiem tuvāko 12 mēnešu laikā izdosies palielināt savus ieņēmumus. Šādi atbildējušo respondentu īpatsvars ir tikai nedaudz mazāks kā gadu iepriekš (52%) un ir gandrīz divas reizes lielāks kā 2003. gadā.

Turklāt kā mazāk nozīmīgi nekā iepriekš tiek vērtēti tādi riski kā energoresursu piegādes drošība, globālās klimata izmaiņas un terorisms.

Ievērojami atšķīrās arī dažādus reģionus pārstāvošo uzņēmumu vadītāju vērtējums. Visstraujāk – no 53% gadu iepriekš uz 35% šobrīd – samazinājās par savu uzņēmumu izaugsmi pārliecināto vadītāju īpatsvars Ziemeļamerikas reģionā. Līdzīga tendence vērojama arī Rietumeiropā, kur optimistiski noskaņoto vadītāju īpatsvars samazinājās no 52% gadu iepriekš līdz 44% šobrīd. Pretēja tendence ir vērojama reģionos, kur notiek dinamiska attīstība – Centrāleiropā, Austrumeiropā, Latīņamerikā, Āzijā un Klusā okeāna reģiona valstīs – optimistiski noskaņoto vadītāju īpatsvars ir palielinājies, sasniedzot apmēram 55% visos šajos reģionos. Visoptimistiskākie ir Ķīnas un Indijas uzņēmumu vadītāji - attiecīgi 73% un 90% ir pārliecināti par ieņēmumu pieaugumu tuvāko 12 mēnešu laikā.

Iespējamā krīze globālajā ekonomikā kā nozīmīgākais uzņēmumu attīstības apdraudējums minēta pirmo reizi vienpadsmit gadu laikā, kopš tiek veikts šis pētījums. Iepriekš vairākus gadus pēc kārtas kā būtiskākais risks tika minēta tirgus regulatoru un citu valsts pārvaldes iestāžu pārmērīga iejaukšanās uzņēmējdarbībā, ko par nozīmīgu risku atzīst arī vairāk nekā puse (59%) uzņēmumu vadītāju arī šobrīd.

Joprojām lielāko daļu vadītāju visos reģionos uztrauc arī kvalificētu speciālistu piesaistes problēmas.

„Kredītresursu pieejamības problēmu un rietumvalstu ekonomikas attīstības palēnināšanās rezultātā ir vērojama krasa atšķirība dažādu reģionu uzņēmumu vadītāju nākotnes vērtējumos. Liela daļa uzņēmumu vadītāju ASV un Rietumeiropā uzskata, ka pašreizējai lejupslīdei varētu sekot nopietna krīze. Savukārt jaunattīstības valstu uzņēmumu vadītāji saglabā optimismu - iespējams, tāpēc, ka pēdējo desmit vai vairāk gadu laikā tie piedzīvojuši tikai strauju izaugsmi,” secina PricewaterhouseCoopers globālais vadītājs Samuel A. DiPiazza Jr.

Pētījuma rezultāti liecina, ka aizvien turpinās palielināties uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumu skaits. 24% aptaujāto vadītāju atzina, ka viņu uzņēmumi vismaz vienu reizi pēdējo 12 mēnešu laikā ir veikuši kādu starptautiska mēroga apvienošanās vai pārņemšanas darījumu, savukārt 31% vadītāju šāda veida darījumus plāno veikt tuvāko 12 mēnešu laikā.

„Pētījuma rezultāti rāda, ka daudzas Latvijā aktuālas tendences, kā piemēram, kvalificēta darbaspēka trūkums un pieaugoša uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu aktivitāte, ir tikpat izteiktas arī citos pasaules reģionos. Savukārt uzņēmumu vadītāju noskaņojums Latvijā ir samērā piesardzīgs, līdzīgi kā Rietumeiropas valstīs,” salīdzinot pētījuma rezultātus ar Latvijā novērotām tendencēm, secina PricewaterhouseCoopers Latvijas uzņēmuma partneris Juris Lapše.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums