Palielinās uzņēmumu vadītāju optimisms par attīstības iespējām

2007. gada 25. janvāris

Uzņēmumu vadītāji visā pasaulē aizvien optimistiskāk vērtē savu uzņēmumu nākotnes izredzes, liecina šonedēļ Davosas ekonomikas foruma ietvaros publiskotie ikgadējā PricewaterhouseCoopers veiktās vispasaules uzņēmumu vadītāju 10. aptaujas (10th Global CEO Survey) rezultāti.

Salīdzinot ar tādu pašu aptauju pirms pieciem gadiem, ir dubultojies to vadītāju skaits, kuri ir pārliecināti, ka tuvāko 12 mēnešu laikā pieaugs to vadīto uzņēmumu ieņēmumi. Šādu pārliecību ir izteikuši 90% no aptaujātajiem 1100 uzņēmumu vadītājiem 50 valstīs. Par ieņēmumu izaugsmi tuvāko trīs gadu laikā savukārt ir pārliecināti vēl vairāk - 93% - vadītāju.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, visstraujāko izaugsmi uzņēmumu vadītāji paredz četrās lielākajās attīstības jeb t.s. BRIC (Brasil, Russia, India, China) (Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna) bloka – valstīs. Tomēr optimistiskas prognozes izteiktas arī par citiem reģioniem, tajā skaitā Centrāleiropas reģiona valstīm.

23% aptaujāto augstākā līmeņa vadītāju par nozīmīgāko izaugsmes iemeslu nosauc iespēju uzlabot savu uzņēmumu pozīcijas tirgos, kur tie jau ir pārstāvēti. Jaunu ģeogrāfisko tirgu apgūšana kā galvenais sagaidāmās izaugsmes iemesls ir minēta gandrīz tikpat bieži – 21% atbilžu.

Runājot par izaugsmes nodrošināšanai nepieciešamo investīciju projektu finansēšanu, lielākā daļa vadītāju (gandrīz 80%) norāda, ka plāno finansēt investīciju projektus tikai vai pārsvarā no uzņēmuma ģenerētajām naudas plūsmām. Tikai 28% plāno piesaistīt kredītresursus un 18% - veikt papildus akciju emisijas. Savukārt privāto un riska kapitāla investoru līdzekļus piesaistīt plāno mazāk kā 10% uzņēmumu vadītāju.

Paļaušanos uz uzņēmumu pašu resursiem gan var izskaidrot divējādi – gan kā apliecinājumu tam, ka uzņēmumu vairākuma līdzšinējā darbība ir bijusi pietiekoši veiksmīga, ļaujot uzkrāt investīcijām nepieciešamos līdzekļus, gan arī kā uzņēmumu vadītāju nevēlēšanos uzņemties papildus risku, kas saistīts ar kredītsaistību palielināšanu un papildus akcionāru piesaisti.

Neskatoties uz kopumā valdošo optimismu, uzņēmumu vadītāji min arī vairākus šķēršļus, kas attīstību bremzē. 73% aptaujāto kā galveno šķērsli min pārmērīgās regulējošo institūciju un likumdošanas prasības (pirms gada šo kā galveno iemeslu minēja 64% aptaujāto). Savukārt 72% aptaujāto uzņēmumu vadītāju kā galveno šķērsli min nepieciešamās kvalifikācijas personāla trūkumu.

Būtiski pieaudzis arī to vadītāju skaits, kuri par nopietnu šķērsli savu uzņēmumu attīstībai saskata globālās sasilšanas izraisītās klimata pārmaiņas – tā uzskata jau 40% uzņēmumu vadītāju visā pasaulē.

Paredzams, ka saglabāsies augsta uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumu aktivitāte, jo puse aptaujāto uzņēmumu vadītāju ir norādījuši, ka ir nesen veikuši vai tuvāko 12 mēnešu laikā plāno veikt vismaz vienu starptautisku apvienošanās vai pārņemšanas darījumu.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums