PwC zināšanu krātuve jaunajā MindLink.lv portālā

Ievadot MindLink.lv divdesmito jubilejas gadu, PricewaterhouseCoopers (PwC) šonedēļ nodod sabiedrības vērtējumam atjaunotu nodokļu un uzņēmējdarbības portālu - e-konsultantu uzņēmējiem. Portāls nodrošina plašu un ērti pieejamu informācijas krātuvi ikvienam, kurš saistīts vai interesējas par uzņēmējdarbību, nodokļiem, finansēm, likumdošanu, grāmatvedību un citiem ar uzņēmējdarbības vidi saistītiem jautājumiem, lai palīdzētu nodokļu maksātājiem labāk orientēties likumdošanas labirintos un piedāvātu aktuālo informāciju par svarīgām uzņēmējdarbības tēmām.

Atjaunotā MindLink.lv portāla versija veidota tā, lai būtu maksimāli ērti lietojama portāla apmeklētājiem. Ievērojami uzlabota portāla interaktivitāte, kas nodrošinās lasītājiem ērtu piekļuvi dažādai ikdienā nepieciešamai informācijai (nodokļu likmes ES valstīs, Brexit aktuālā informācija, COVID-19 saistītā informācija attiecībā uz nodokļu maksātājiem, konvenciju saraksti, beznodokļu un zemu nodokļu valstu saraksti, transfertcenu kalkulators u.c.), kā arī piedāvās aktuālos jaunumus un dažādus vietējos un starptautiskos labās pieredzes stāstus, kas noderēs idejām un pielietojumam ikdienas darbā. Mainīts arī portāla vizuālais noformējums, kas padarīts atbilstošs mūsdienu prasībām un, veidots tā, lai portālu ērti būtu lietot arī izmantojot viedtālruni.

PwC Nodokļu nodaļas direktore Ilze Rauza atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību ar MindLink.lv lietotājiem un uzsver klientu īpašo nozīmi portāla attīstībā:

“Portāla ilgtermiņa darbības nopelns ir mūsu pastāvīgie lasītāji, kas novērtē mūsu konsultantu pieredzi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Īpaši tiek novērtēta spēja sarežģītas un komplicētas situācijas un jautājumus pasniegt vienkāršā, strukturētā un lasītājiem saprotamā veidā. MindLink.lv saturs veidots tā, lai sniegtā informācija ietvertu ne tikai būtisku faktu konstatāciju, bet nodrošinātu pievienoto vērtību šādiem faktiem, piem. PwC konsultantu viedokli, piemērus no pieredzes vai ieteikumus situāciju risināšanā. Tādēļ pateicamies klientiem par ikvienu atgriezenisko saiti un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību!”

2020. gada notikumi vēlreiz apliecinājuši, ka jebkādas izmaiņas var notikt strauji un viss atkarīgs no mums, cik ātri spējam uz šādām izmaiņām reaģēt un pielāgoties. Ikvienam uzņēmējam šādos apstākļos ir svarīgi pieņemt pareizus lēmumus un domāt ilgtermiņā. MindLink.lv zināšanu krātuves saturs nepārtraukti tiek papildināts, balstoties uz mūsu pieredzi, nozaru aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām, kā arī informācijas pieprasījumiem no portāla apmeklētājiem. Arī turpmāk lasītājiem būs iespēja iesaistīties MindLink.lv satura veidošanā, kā arī piedalīties PwC rīkotajās aptaujās un pētījumos.

Portāla vadītāja Inga Ķempele norāda:

“20 darbības gados, MindLink.lv, kļuvis par pastāvīgu ikdienas palīgu grāmatvežiem, finanšu un nodokļu speciālistiem, juristiem un uzņēmumu vadītājiem gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos. Informācija portālā tiek nodrošināta latviešu, angļu un krievu valodās, kas ļauj starptautisko uzņēmumu pārstāvjiem arī citās valstīs sekot jaunumiem Latvijas likumdošanā un uzņēmējdarbībā. Kā liecina portāla apmeklējumu skaita pieaugums pēdējo gadu laikā, šāds resurss ir nepieciešams un novērtēts.”

MindLink.lv satura autori ir PwC eksperti, kas specializējas katrs savā konsultāciju jomā un uzkrājuši ievērojamu pieredzes bagāžu, ikdienā strādājot ar dažādu nozaru vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, palīdzot tiem izvērtēt situācijas un skaidrot riskus un iespējas, jo nereti daudzajos likumu pantos rodamās atbildes interpretējamas dažādi atšķirīgās situācijās. PwC rūp klientu un uzņēmumu veiksmīga darbība, tādēļ uzņēmums labprāt dalās zināšanās ar sabiedrību, pauž viedokli un komentē procesus, kā arī aicina nodokļu maksātājus savlaicīgi sagatavoties pārmaiņām, lai efektīvi organizētu darījumus un nodrošinātu uzņēmumu veiksmīgu darbību. 

 

Par MindLink.lv

MindLink.lv ir PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) e-konsultants finanšu, nodokļu, juridiskajos, grāmatvedības un citos uzņēmējdarbības jautājumos. 20 gadu laikā tas kļuvis par uzticamu palīgu ikdienas darbā gan Latvijas, gan starptautisku uzņēmumu vadītājiem, finanšu un nodokļu speciālistiem, grāmatvežiem un juristiem, piedāvājot komentārus un skaidrojumus par saistošiem nodokļu un uzņēmējdarbības jautājumiem latviešu, angļu un krievu valodās.

MindLink.lv portālā pieejamā informācija daļēji ir atvērta visiem lasītājiem, bet lielākā daļa informācijas pieejama abonentiem, kuri iegādājušies noteikta līmeņa abonementu. Vairāk par abonēšanas iespējām: https://mindlink.lv/subscription-lv

 

Par PwC

PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) uzdevums ir sniegt revīzijas, nodokļu, juridiskos, informācijas tehnoloģiju, biznesa un darījumu konsultāciju pakalpojumus, lai uzlabotu organizāciju pārvaldes efektivitāti, veicinātu klientu biznesa attīstību un radītu juridiskām un fiziskām personām vajadzīgo vērtību. PwC uzņēmumu tīklā 155 valstīs strādā vairāk nekā 284 000 speciālisti. Mūsu nolūks ir risināt sabiedrībai svarīgus jautājumus, veidojot ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi, kas sekmē visas sabiedrības un valsts attīstību. “PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija atrodama www.pwc.com/structure

 

Sazinieties ar mums

Kalvis Gavars

PwC mārketinga un komunikācijas vadītājs

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums