Kiberdrošība pagrieziena punktā

Vairākus gadu desmitus pēc iznākšanas no IT paspārnes kiberdrošības profesija ir nonākusi svarīgā pagrieziena punktā. Bruņojusies ar zināšanām un tālredzību, ko spēj sniegt tikai pieredze, kiberdrošība ir kļuvusi par šī laikmeta neatņemamu sastāvdaļu, kurai šobrīd tiek pievērsta īpaša uzmanība. Covid-19 fonā PwC publicē sērijas Digital Trust Insights jaunāko izdevumu – Global Digital Trust Insights 2021: Cybersecurity comes of age – ieskats kiberdrošības pārmaiņās un nākotnē. Pārskata pamatā ir atbildes, ko snieguši 3249 aptaujātie uzņēmumu vadītāji un tehnoloģiju direktori visā pasaulē.

kiberdrošība, cybersecurity, PwC

Aptaujāto atbildes koncentrējas piecās galvenajās jomās – kiberstratēģijas aktualizēšana, kiberkomandu sagatavošana nākotnes izmaiņām, atvēlēto budžeta līdzekļu maksimāla izmantošana, investēšana līdzvērtīgu apstākļu nodrošināšanai cīņā pret uzbrucējiem un noturības uzlabošana.

96% aptaujāto uzņēmumu vadītāju atzīst, ka Covid-19 ietekmē ir mainījuši savu kiberdrošības stratēģiju. Arvien vairāk uzņēmumu vadītāju paredz lielāku varbūtību, ka ikvienā biznesa lēmumā tiks ņemti vērā kiberdrošības aspekti, šogad uz to norādījuši 50% aptaujas dalībnieku, savukārt pērn tikai 25%. Uzņēmumu vadītāji norāda, ka digitalizācija attīstās pārsteidzošā tempā, pārsniedzot iepriekš izteiktās prognozes, tāpēc šobrīd ir svarīgi līdzsvarot tehnoloģiju iespējas un biznesa vajadzības, la veiksmīgi pielāgotos esošajiem apstākļiem. Inovācijas un tehnoloģijas maina apstākļus, kuros uzņēmumiem jācīnās ar kiberuzbrucējiem. Stratēģiska pāreja uz progresīvām tehnoloģijām, drošības pasākumu pārstrukturēšana, liecina par progresu cīņā ar uzbrucējiem, bet to var panākt tikai ar investīcijām tehnoloģijās, procesos, kapacitātēs un darbiniekos. 

Viena no kiberdrošības nozares problēmām ir kvalificētu darbinieku trūkums. 2021. gadā, pasaulē būs jāaizpilda 3,5 miljoni kiberdrošības vakanču. Arī aptaujas dalībnieki norāda, ka plāno 2021. gadā plāno palielināt kiberdrošības speciālistu skaitu uzņēmumā, pieņemot darbā jaunus darbiniekus vai attīstot esošo darbinieku prasmes. 

“Ņemot vērā Covid-19 nepieredzētās sekas, daudziem uzņēmumiem nācās pārskatīt un pārveidot savu kiberdrošības stratēģiju. Kiberuzbrukumi var radīt uzņēmumam neparedzētus un ievērojamus zaudējumus. Ar automatizācijas un tehnoloģiju racionalizācijas palīdzību uzņēmumi var stiprināt savu kibernoturību, vienlaikus ierobežojot potenciālos zaudējumus,”

norāda Edgars Šacs, PwC Information Technology Services valdes loceklis, Kiberdrošības un privātuma pakalpojumu vadītājs Baltijas valstīs un Ukrainā.

Prioritātes cīņā ar kiberdraudiem ir sekmīgu uzbrukumu prevencija, ātrāks reakcijas laiks uz traucējumiem, lielāka pārliecība par spēju kontrolēt apdraudējumus un uzlabota klientu pieredze. Šis gads ir bagāts ar daudziem nepieredzētiem notikumiem. Uzņēmumi un kiberorganizācijas novēro strauju pikšķerēšanas gadījumu pieaugumu, tāpēc plāno palielināt noturības testēšanu, lai kritiskie biznesa pakalpojumi funkcionētu pat tad, ja atgadās darbību traucējošs kiberuzbrukums. Aptaujas dati liecina, ka apdraudējumu saraksta augšgalā ierindojas lietu internets un mākoņpakalpojumu sniedzēji, savukārt kā apdraudējums ar būtiski negatīvāko ietekmi norādīts kiberuzbrukums mākoņpakalpojumiem.

 

Par PwC 

PwC uzņēmumi palīdz radīt juridiskām un fiziskām personām vajadzīgo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 276 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Uzziniet vairāk un pastāstiet mums par sev būtisko, apmeklējot mūs www.pwc.lv. “PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija atrodama www.pwc.com/structure.

 

Sazinieties ar mums

Kalvis Gavars

PwC mārketinga un komunikācijas vadītājs

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums