Pētījums: datu aizsardzībā uzņēmumi nedara pietiekoši daudz

23/03/18

Preses relīze

2018. gada 23. marts

Lai arī mūsdienās datu privātuma un drošības jautājumi kļūst aktuālāki un savstarpēji vairāk saistīti nekā jebkad agrāk, saskaņā ar secinājumiem no PwC veiktās 2018. gada pasaules aptaujas Global State of Information Security® Survey 2018 par informācijas drošības stāvokli, daudzi uzņēmumi datu privātuma aizsardzībā nedara visu iespējamo. Aptaujā ir izmantotas 9 500 biznesa līderu un IT nodaļu vadītāju atbildes no 122 valstīm.

Mazāk nekā puse aptaujāto (49%) saka, ka viņu uzņēmums ierobežo personas datu vākšanu, glabāšanu un piekļuvi līdz tam minimumam, kas nepieciešams, lai sasniegtu to likumīgo mērķi, kuram šie dati ievākti. Tikai 51% aptaujāto ir precīza darbinieku un klientu personas datu vākšanas, nosūtīšanas un glabāšanas vietu uzskaite. Un tikai 53% liek saviem darbiniekiem iziet apmācības par privātuma politiku un praksi.

Attiecībā uz trešajām personām, kuras apstrādā klientu un darbinieku personas datus, mazāk nekā puse aptaujāto (46%) veic atbilstības auditus, lai pārliecinātos par šo trešo personu tehniskajām iespējām personas datus aizsargāt. Un līdzīgs skaits (46%) saka, ka viņu uzņēmums liek šādām trešajām personām ievērot savu privātuma politiku.

Saskaņā ar 2018. gada aptaujas secinājumiem vispārīgās informācijas drošības stratēģijas izstrādē un datu lietošanas pārvaldības prakses ieviešanā Eiropas un Tuvo Austrumu uzņēmumi kopumā atpaliek no Āzijas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas uzņēmumiem (skat. tabulu zemāk):

“Datu lietošana inovatīvos veidos paver durvis gan lielākām iespējām, gan lielākiem riskiem. Taču ļoti maz uzņēmumu savā digitālajā pārveidē iestrādā privātuma un kiberrisku pārvaldību. Savukārt, izpratne par izplatītākajiem riskiem un zināšanu trūkumu var kalpot kā labs iegansts pārvaldības ietvara izveidošanai.”

PwCITS valdes loceklis un kiberdrošības līderis Latvijā Ēriks Dobelis
  Vispārīgās informācijas drošības stratēģija Pieprasa darbinieku apmācīšanu par privātumu

Precīza personas datu uzskaite

Ierobežo datu vākšanu, glabāšanu un piekļuvi Ierobežo datu vākšanu, glabāšanu un piekļuvi Pieprasa trešo personu atbilstību

Ziemeļamerika

59%

58%

53%

53%

47%

47%

Āzija

59%

57%

55%

53%

49%

47%

Dienvidamerika

54%

50%

52%

47%

50%

50%

Eiropa

52%

47%

47%

44%

42%

44%

Tuvie Austrumi

31%

29%

20%

19%

26%

26%

Likmes ir augstas -  un ir vieta uzlabojumiem

Augstākā līmeņa vadītāji atzīst augsto cenu, ko rada nedrošība. PwC 21. Pasaules uzņēmumu vadītāju aptaujā kiberapdraudējumi jau trešo reizi iekļuva piecu lielāko izaugsmes apdraudējumu sarakstā, un 40% uzņēmumu vadītāju teica, ka viņi par to ir ārkārtīgi noraizējušies (pērn 25%).

Taču ir iemesls arī optimismam - 87% pasaules uzņēmumu vadītāju saka, ka viņi investē kiberdrošībā, lai veidotu klientu uzticību. Gandrīz tikpat daudzi (81%) saka, ka viņi veicina caurskatāmību datu lietošanā un glabāšanā. Taču mazāk nekā puse saka, ka šīs darbības viņi veic “lielā mērā.” Pasaules kontekstā lielas bažas rada tas, ka teju trešdaļa Āfrikas uzņēmumu vadītāju un gandrīz ceturtdaļa Ziemeļamerikas uzņēmumu vadītāju (22%) saka, ka datu lietošanā un glabāšanā viņi “nepavisam” nerada caurskatāmību.


Uzticības veidošanas svarīgums

Patērētājiem ir relatīvi zema pārliecība, ka uzņēmumi personas datus izmantos atbildīgi.  Piemēram, ASV tikai 25% patērētāju saka, ka viņi tic, ka vairums uzņēmumu sensitīvus personas datus apstrādā atbildīgi (PwC 2017. gada ASV patērētāju izpētes sērijas aptauja).

PwC prognozē, ka uzlabojumi autentifikācijas tehnoloģijās, tostarp biometrijā un šifrēšanā, arvien vairāk palīdzēs biznesa līderiem veidot uzticamus tīklus.

Puse aptaujāto saka, ka uzlabotas autentifikācijas izmantošana ir palielinājusi klientu un sadarbības partneru pārliecību par uzņēmuma tehniskajām iespējām nodrošināt informācijas drošību un privātumu. 48% arī saka, ka uzlabota autentifikācija ir palīdzējusi samazināt krāpšanu, savukārt 41% saka, ka uzlabota autentifikācija ir uzlabojusi klientu pieredzi. Turklāt 46% saka, ka viņi šogad plāno palielināt investīcijas biometrijā un uzlabotā autentifikācijā.

Taču biometrijas izmantošana rada savus privātuma regulēšanas un sabiedrības uztraukuma riskus, jo tā skar uzņēmumus, kam nepieciešams izsekot biometrisko informāciju. Turklāt uz zināšanām balstītas autentifikācijas izmantošana – piemēram, kad lietotājs nosauc savas mātes pirmslaulību uzvārdu – var pakļaut uzņēmumu uzbrukumam, ja šīs zināšanas tiek nozagtas atsevišķā filiālē.

PwC prognozē arī lielāku sabiedrības pieprasījumu uzņēmumiem šifrēt datus, lai nodrošinātu to aizsardzību, kas veicinās attiecīgas investīcijas. 46% aptaujāto finanšu nozarē saka, ka viņi šogad plāno palielināt investīcijas šifrēšanā.


Datu privātums ir valdes kompetencē

Mazāk nekā trešdaļa (31%) aptaujāto saka, ka uzņēmuma valde tiešā veidā piedalās pašreizējo drošības un privātuma risku pārbaudē. Uzņēmumiem, kuru vērtība pārsniedz 25 miljardus ASV dolāru, šis rādītājs ir tikai nedaudz lielāks (36%).

Skaidro PwC kiberdrošības un privātuma līderis Āzijas un Klusā okeāna reģionā Pols O’Rurks:

“Jebkura lieluma uzņēmumam ir jāpalielina savas valdes iesaiste kiberriska un privātuma riska pārvaldības pārraudzībā. Bez atbilstošas risku izpratnes uzņēmuma valde nav gatava pildīt savas pārraudzības funkcijas datu aizsardzības un privātuma jautājumos.”


Gan regula, gan direktīva ir jāuztver kā iespēja

Šā gada maijā stāsies spēkā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula, kura attiecas uz ikvienu ES teritorijā strādājošu uzņēmumu. Daži aptaujātie pasaulē saka, ka viņi esot sākuši gatavoties šai regulai jau 2017. gada pirmajā pusē – gadu pirms atbilstības termiņa. Piemēram, regulas izvērtējumu bija uzsākusi aptuveni trešdaļa aptaujāto (32%), bet Āzijā šis skaitlis bija nedaudz lielāks (37%) nekā citviet.

Šā gada maijā stāsies spēkā arī ES Tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīva, kuras mērķis ir palielināt kibernoturību. Uzņēmumiem, kurus dalībvalstis ir identificējušas kā būtisko pakalpojumu (kritiskās infrastruktūras) operatorus, kā arī digitālo pakalpojumu sniedzējiem (meklētājprogrammas, mākoņdatošanas pakalpojumi un tiešsaistes veikali) atbilstoši direktīvai ir jāievēro jaunas prasības attiecībā uz drošību un valsts iestāžu informēšanu par incidentiem. Līdzīgi regulai nopietnas sekas var iestāties arī uzņēmumiem, kas neievēro direktīvas prasības.

“Uzņēmumu vadītājiem šī regula un direktīva būtu jāuzskata nevis par slogu, bet par stratēģisku iespēju pielāgot savu uzņēmumu sekmīgai darbībai pasaulē, kurā personas dati ir būtiska ikdienas sastāvdaļa. Turklāt regulāra komunikācija ar regulatoriem dos iespēju uzņēmumiem veiksmīgāk pielāgoties jaunajām prasībām.”

PwC Legal zvērināta advokāte un datu aizsardzības speciāliste Aija Panke

Piezīmes redaktoriem:

1. 2018. gada pasaules aptauja par informācijas drošības stāvokli (Global State of Information Security® Survey 2018) ir pētījums, kuru no 2017. gada 24. aprīlim līdz 2017. gada 26. maijam tiešsaistē veica PwC un uzņēmumu informācijas/drošības nodaļu vadītāji.

2. Aptauja balstās uz vairāk nekā 9 500 biznesa līderu un IT nodaļu vadītāju, tostarp uzņēmumu vadītāju, finanšu direktoru, informācijas un/vai drošības nodaļu vadītāju un viceprezidentu atbildēm no 122 valstīm. 38% aptaujāto bija no Ziemeļamerikas, 29% no Eiropas, 18% no Āzijas un Klusā okeāna reģiona, 14% no Dienvidamerikas, 1% no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas.

3. Pētījumu var lejupielādēt šeit.

Par PwC Legal

Zvērinātu advokātu birojs PricewaterhouseCoopers Legal ir daļa no PwC globālā tīkla. PwC juridiskā prakse šobrīd ir pieejama vairāk nekā 80 pasaules valstīs, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā, kopumā nodarbinot vairāk kā 2400 juristus, kuri sazinās 123 valodās pasaulē. Biroja galvenās prakses jomas ir uzņēmumu iegāde un apvienošana, reorganizācija, restrukturizācija un maksātnespēja, banku un finanšu tiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, korporatīvās tiesības, nodokļu tiesības, darba tiesības, imigrācijas tiesības, datu aizsardzība, intelektuālais īpašums, konkurences tiesības, publiskā un privātā partnerība, publiskās un administratīvās tiesības, strīdu risināšana un pārstāvība tiesā.

Par PwC

PwC uzņēmumi palīdz radīt juridiskām un fiziskām personām vajadzīgo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 158 valstīs strādā vairāk nekā 236 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Uzziniet vairāk un pastāstiet mums par sev būtisko, apmeklējot mūs www.pwc.lv.

“PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija atrodama www.pwc.com/structure.

Sazinieties ar mums

Evija Baula

Mārketinga un komunikācijas vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Aija Panke

Zvērināta advokāte / sertificēta datu aizsardzības speciāliste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums