PwC Legal piedalījās OECD un Tiesu Administrācijas rīkotajā diskusijā par administratīvo slogu komercdarbības veikšanai Latvijā.

Okt 06, 2017

 

 

Š.g. 5. oktobrī PwC Legal zvērināta advokāte Maija Kestere PwC Legal piedalījās OECD un Tiesu Administrācijas rīkotajā diskusijā par administratīvo slogu komercdarbības veikšanai Latvijā.

 

 

OECD eksperti bija ieradušies Latvijā, lai veiktu novērtējumu, cik viegli vai grūti Latvijā ir veikt uzņēmumu reorganizācijas procesu.
M. Kestere uzsvēra, ka ne vienmēr strādājot ar komerctiesību jautājumiem ikdienā izdodas pakāpties soli atpakaļ, lai aplūkotu sistēmas efektivitāti kopumā, tādēļ dalība diskusija bija vērtīga un rosināja aplūkot komercdarbības vidi Latvijā, identificējot gan jomas, kur procesi notiek efektīvi, gan tās, kur nepieciešami uzlabojumi.  
Kā uzsvēra šīs diskusijas organizatori, uzņēmēju iesaiste un fokusgrupas intervijas ne vien palīdzēs sagatavot pārskatu par komerctiesību režīmu un saprast valsts pakalpojumu noderīgumu un ērtumu saimnieciskās darbības veicējiem, bet arī apzināt uzņēmēju juridiskās problēmas un to risināšanas ceļus.
Šī OECD vizīte tika īstenota Tieslietu sistēmas novērtējuma ietvarā, kas savukārt tiek organizēts pateicoties projektam “Justīcija attīstībai”, kuru  īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Šī novērtējuma izstrāde ir tieši saistīta ar mērķi uzlabot tieslietu jomas darbību, atbalstīt ekonomikas attīstību un izaugsmi. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Secinājumi tiks izmantoti kā bāze konkrētu reformu plānu sagatavošanai, kā arī normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem.Par PwC Legal

Zvērinātu advokātu birojs PwC Legal ir daļa no PwC globālā tīkla. PwC juridiskā prakse šobrīd ir pieejama vairāk nekā 90 pasaules valstīs, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā, kopumā nodarbinot vairāk kā 3200 juristus, kuri sazinās 123 valodās pasaulē. Biroja galvenās prakses jomas ir uzņēmumu iegāde un apvienošana, reorganizācija, restrukturizācija un maksātnespēja, banku un finanšu tiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, korporatīvās tiesības, nodokļu tiesības, darba tiesības, imigrācijas tiesības, datu aizsardzība, intelektuālais īpašums, konkurences tiesības, publiskā un privātā partnerība, publiskās un administratīvās tiesības, strīdu risināšana un pārstāvība tiesā.

 

 

Sazinieties ar mums

Maija Kestere
Zvērināta advokāte
E-pasts

Sekojiet mums