PwC: Latvijas inovācijas kapacitāte slēpjas spējā komercializēt

2014. gada 6. marts.
 

Īsumā

  • PwC ārvalstu un vietējie eksperti praksē ir secinājuši, ka Latvijas inovācijas kapacitāte slēpjas spējā komercializēt, t.i. sagatavot potenciāli veiksmīgās zinātniskās idejas tirgum.
  • Lai ideju spētu kvalitatīvi novērtēt un sekmīgi īstenot, starp zinātniekiem un uzņēmējiem ir nepieciešams vidutājs, kā neesamība bieži kalpo par iemeslu izcilu ideju „palikšanai atvilktnē”.
  • Komerciāla tipa domāšana akadēmiķu vidū ir jāveicina Latvijas tirgū, turklāt jānodrošina efektīva komunikācija un sadarbība starp pētniecības institūtiem un potenciālajiem investoriem, lai kliedētu maldīgus priekšstatus par komercializāciju un sekmētu inovācijas izaugsmi, kā arī valsts starptautisko konkurētspēju. Īpaši būtiski to būtu ņemt vērā, plānojot 2014.-2020.plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Rīga, Latvija

2014. gada 6. martā

„Latvijas inovācijas kapacitāte slēpjas spējā komercializēt jeb sagatavot potenciāli veiksmīgākās zinātniskās idejas tirgum, taču ir gadījumi, kad nav neviena, kurš spētu investoriem saprotamā veidā šīs idejas parādīt un novest līdz realizācijai,”  tā ārvalstu kolēģu viedokli par situāciju Latvijā pauž PwC Konsultāciju nodaļas projektu vadītāja Anita Kalniņa.

Veiksmīgā ārvalstu pieredze inovāciju veicināšanā citās Eiropas Savienības valstīs liecina, ka ir nepieciešams vidutājs, kurš sekmē ideju izvērtēšanu un īstenošanu. Piemēram, Polijā ir izveidots Valsts pētniecības un attīstības centrs BRIdge Mentor, kura mērķis ir sniegt atbalstu R&D procesu komercializācijā, izmantojot augstas klases konsultācijas un mentoringu, kā arī veicināt sadarbību un komunikāciju starp pētniekiem un potenciālajiem investoriem.

Šī centra pamatā ir veiksmīga sadarbība ar PricewaterhouseCoopers konsultantiem, sevišķi tehnoloģiju un inženierijas jomā, kuri, piesaistot savus resursus un globālās zināšanās, spēj piedāvāt pētniekam optimālu veidu kā parādīt viņa biznesa ideju no finanšu un tehnoloģiskās perspektīvas potenciālajiem investoriem. Vienlaicīgi konsultanti palīdz risināt juridiskos jautājumus, t.sk., par intelektuālā īpašuma tiesībām un sniedz atbalstu tirgus izpētes un mārketinga pasākumu plānošanā un realizēšanā.  

PwC pauž nostāju, ka šāda komerciāla tipa domāšana akadēmiķu vidū ir jāveicina arī Latvijas tirgū, turklāt jānodrošina efektīva komunikācija un sadarbība starp pētniecības institūtiem un potenciālajiem investoriem, lai kliedētu maldīgus priekšstatus par komercializāciju un sekmētu inovācijas izaugsmi, kā arī valsts starptautisko konkurētspēju. Īpaši būtiski to būtu ņemt vērā, plānojot 2014.-2020.plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzekļus.