Mediācijas process starp SS un VID ir veiksmīgi noslēdzies

Aug 24, 2017

 

 

Mediācijas process starp VID un SS ir veiksmīgi noslēdzies – panākta vienošanās portāla  “SS.LV” lietotāja SIA “INTERNET” saimnieciskās darbības atjaunošanā, atjaunojot arī domēna vārda “SS.LV” lietošanu. Līdztekus atcelti arī pārējie saimniecisko darbību ierobežojušie lēmumi, piemēram, tiek atsaukti rīkojumi par norēķinu operāciju apturēšanu vairākiem SIA “INTERNET” bankas kontiem. Taču par atsevišķiem jautājumiem joprojām saglabājas viedokļu atšķirības, kas turpmāk tiks risinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

 

PwC Legal vadošais partneris Jānis Lagzdiņš par sasniegto: "Šis ir labs rezultāts un aizsākums mediācijas procesiem Latvijā. Redzam, ka ir iespējams panākt risinājumu, ja valsts iestādes un uzņēmēji ir gatavi sadarboties. Protams, procesā laikā esam novērojuši, ka ir nepieciešami arī vairāki uzlabojumi tiesiskajā regulējumā. Piemēram, VID vajadzētu piešķirt tiesības slēgt mediācijas līgumu ar uzņēmējiem, kā arī jānosaka robežas un labās prakses standarti, kā risināt līdzīgas situācijas turpmāk. Tāpat nepieciešams pilnveidot regulējumu, kas attiecas uz datu aizsardzību un interneta platformu saimniecisko darbību Latvijā. Kopumā esam ļoti gandarīti par procesā sasniegto un vēlamies pateikties SIA Internet un VID konstruktīvo darbu šajā mediācijas procesā.”

PwC Legal vadošais partneris Jānis Lagzdiņš

 

 

 

 

Par PwC Legal

Zvērinātu advokātu birojs PwC Legal ir daļa no PwC globālā tīkla. PwC juridiskā prakse šobrīd ir pieejama vairāk nekā 80 pasaules valstīs, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā, kopumā nodarbinot vairāk kā 2400 juristus, kuri sazinās 123 valodās pasaulē. Biroja galvenās prakses jomas ir uzņēmumu iegāde un apvienošana, reorganizācija, restrukturizācija un maksātnespēja, banku un finanšu tiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, korporatīvās tiesības, nodokļu tiesības, darba tiesības, imigrācijas tiesības, datu aizsardzība, intelektuālais īpašums, konkurences tiesības, publiskā un privātā partnerība, publiskās un administratīvās tiesības, strīdu risināšana un pārstāvība tiesā.

 

 

 

 

Par PwC

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 223 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu, juridiskās un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot mūs www.pwc.lv.

 “PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure

 

 

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums