Jaunumi

PwC speciālisti veic dažādus pētījumus, kā arī prognozē nozaru tendences un aktīvi piedalās diskusijās par aktuālām uzņēmējdarbības un likumdošanas tēmām gan presē, gan dažādās konferencēs un semināros.

Šajā lapā Jums ir iespēja iepazīties ar jaunākajiem PwC preses ziņojumiem un jaunumiem.

Labprāt sniegsim komentārus par aktuāliem revīzijas, nodokļu, finanšu vai riska vadības jautājumiem Jūsu pārstāvētajās nozarēs, kā arī par PwC pētījumiem, ziņojumiem un citiem mūsu publicētajiem izdevumiem.

Centrālās un Austrumeiropas (CAE) uzņēmumu vadītāji – reālisti ar skaidru skatu, taču raizējas par darbaspēka pieejamību

Centrālās un Austrumeiropas (CAE) uzņēmumu vadītāji – reālisti ar skaidru skatu, taču raizējas par darbaspēka pieejamību

Vakar, 22. janvārī Pasaules Ekonomikas forumā Davosā tika izziņoti ikgadējās uzņēmumu vadītāju aptaujas PwC’s CEO Survey rezultāti. Centrālajā un Austrumeiropā, līdzīgi uzņēmumu vadītājiem citur pasaulē, labāku nākotni 2018. gadā prognozē globālajai ekonomikai nekā pašu uzņēmumu izaugsmei šajā gadā, kā arī uzsver bažas par prasmju pieejamību.

Kā noteiks sodu par datu aizsardzības pārkāpumu?

Kā noteiks sodu par datu aizsardzības pārkāpumu?

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) piemērošanu no 2018.gada maija aktuāls kļuvis arī jautājums par sodiem datu aizsardzības jomā. Regulā paredzēti ievērojami lielāki maksimālie sodu apmēri, nekā līdz šim, nosakot arī kritērijus, kas uzraugošajām iestādēm jāņem vērā, izvērtējot, vai piemērot administratīvo sodu, kā arī lemjot par tā apmēru.

PwC aicina Latvijas organizācijas pieteikties EK atbalsta programmai

PwC aicina Latvijas organizācijas pieteikties EK atbalsta programmai

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas, PwC sadarbībā ar Oksfordas Universitātes Inovāciju struktūrvienību (Oxentia) īsteno projektu Smart Factories, kura galvenais mērķis ir izveidot digitālo inovāciju centru tīklu un nodrošināt tos ar apmācības programmu, lai palielinātu to efektivitāti. Šī ir daļa no ES Digitālās Eiropas rūpniecības iniciatīvas, kuras mērķis ir izmantot jaunas tehnoloģijas, lai palīdzētu Eiropas rūpniecībai katru gadu ieplānot papildu ieņēmumus 110 miljardu euro apmērā.

Mediācijas process starp SS un VID ir veiksmīgi noslēdzies

Mediācijas process starp SS un VID ir veiksmīgi noslēdzies

Mediācijas process starp VID un SS ir veiksmīgi noslēdzies – panākta vienošanās portāla “SS.LV” lietotāja SIA “INTERNET” saimnieciskās darbības atjaunošanā, atjaunojot arī domēna vārda “SS.LV” lietošanu. Līdztekus atcelti arī pārējie saimniecisko darbību ierobežojušie lēmumi, piemēram, tiek atsaukti rīkojumi par norēķinu operāciju apturēšanu vairākiem SIA “INTERNET” bankas kontiem. Taču par atsevišķiem jautājumiem joprojām saglabājas viedokļu atšķirības, kas turpmāk tiks risinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

PwC ir piekritis kļūt par mediatoru strīdā starp VID un SIA “SS”

PwC ir piekritis kļūt par mediatoru strīdā starp VID un SIA “SS”

Vakar, 2017. gada 10. augustā PwC kopā ar zvērinātu advokātu biroju PwC Legal ir piekritis kļūt par mediācijas partneri strīdā starp LR Valsts ieņēmumu dienestu un SIA “SS”. Mediācijas mērķis būs panākt mierizlīgumu un nodrošināt abām pusēm pieņemamu risinājumu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska uzskata, ka valsts iestādei un privātajam uzņēmumam ir jāievēro gan tiesības, gan jāpilda likumā noteiktās prasības: ”PwC ir par taisnīgu iznākumu, ievērojot samērības principu ievērošanu attiecībā uz abām strīdā iesaistītajām pusēm”.

Centrālās un Austrumeiropas transporta infrastruktūras uzdevums – mazināt plaisu Eiropā

Centrālās un Austrumeiropas transporta infrastruktūras uzdevums – mazināt plaisu Eiropā

Lai veicinātu transporta un infrastruktūras investīciju attīstību Centrālās un Austrumeiropā (CAE) nozares dalībnieki rosina Trīs jūru iniciatīvu, kas veicinātu reģiona līdzsvarotāku attīstību un celtu kopējos ekonomiskos rādītājus. Valstu reģions, kurā atrodas arī Latvija un kas savieno trīs jūras - Baltijas, Adrijas un Melno jūru, kopumā aizņem 28% ES teritorijas un tajā izmitina 22% ES iedzīvotāju, taču nodrošina tikai 10% ES IKP.

Tiks izziņoti globālās uzņēmēju aptaujas rezultāti

Tiks izziņoti globālās uzņēmēju aptaujas rezultāti

PricewaterhouseCoopers globālā lielo uzņēmumu vadītāju aptauja liecina, ka par regulējuma pieaugumu pasaulē raizējas arvien vairāk uzņēmēju. Latvijā to par draudu sava biznesa attīstībai atzīst 67% no aptaujātajiem - tas ir gan ES un vietējo prasību izmaiņas un pieaugums, gan OECD prasību rezultāts. Kā tas ietekmē Latvijas tautsaimniecības lielākās nozares un, kā veicināt uzņēmumu spēju pielāgoties regulējuma slogam?

Konkurence un regulējums nākotnē tikai pieaugs

Konkurence un regulējums nākotnē tikai pieaugs

Gandrīz visi Latvijas uzņēmumu vadītāji norāda, ka nākotnē konkurence tikai pieaugs, turklāt tas notiks kvalificētu darbinieku trūkuma apstākļos, liecina PricewaterhouseCoopers (PwC) veiktā globālā lielo uzņēmumu vadītāju aptauja. Latvijā uzņēmēju noskaņojumu ietekmē bažas par nodokļu sloga pieaugumu un regulējuma ietekmi. Tomēr PwC eksperti ir pārliecināti, ka uzņēmējiem ir iespējas pielāgoties apkārtējās vides izaicinājumiem, meklējot inovatīvus risinājumus un savstarpēji daloties ar resursiem un zināšanām.

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums