Datu privātuma aizsardzība

Ievads

SIA “PricewaterhouseCoopers” (“PwC Latvija” vai “mēs”) ir reģistrēta un veic darbību Latvijā, stingri ievērojot konfidencialitāti. Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir izklāstīta mūsu pieeja konfidencialitātes jautājumiem. Izmantojot šo tīmekļa vietni un iesniedzot jebkādus personas datus, Jūs piekrītat, ka PwC Latvija izmanto minētos datus saskaņā ar šo konfidencialitātes paziņojumu. Ja jums ir jautājumi par konfidencialitātes jautājumiem, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi: pwc.riga@lv.pwc.com.

Datu vākšana

Mēs vācam tikai identificējamus personas datus vai informāciju, kuru konkrēti un brīvprātīgi iesniedz mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājs. Mēs saņemam ierobežotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus identificējošu informāciju, piemēram, viņu vārdu, amata nosaukumu, uzņēmuma adresi, e-pasta adresi, telefona un faksa numuru. Parasti identificējošu informāciju vāc:

  • reģistrācijai konkrētajās tīmekļa vietnes vietās
  • papildu informācijas iegūšanai
  • pieprasīto uzziņas materiālu izplatīšanai
  • sava dzīves gājuma apraksta (curriculum vitae) iesniegšanai

Apmeklētāji var nosūtīt mums e-pastu, izmantojot šo tīmekļa vietni. Viņu ziņās tiks iekļauts lietotāja ekrāna vārds un e-pasta adrese, kā arī jebkāda papildu informācija, kuru lietotājs vēlēsies iekļaut savā ziņā.

Datu izmantošana

Mēs izmantosim apmeklētāja iesniegtos personas datus nolūkiem, kuriem tie tika iesniegti un kuri ir minēti datu iesniegšanas vietā (vai ja tas ir acīmredzams no datu vākšanas konteksta). Izmantošanas veidu piemēri ir minēti iepriekš sadaļā “Datu vākšana”.  Mēs drīkstam izmantot Jūsu datus, arī lai sazinātos un informētu Jūs par PwC Latvija uzņēmējdarbību, pakalpojumiem un notikumiem, kā arī sniegtu citu informāciju, kas varētu Jūs interesēt. Jūs varat atteikties no iekļaušanas mūsu adresātu sarakstā jebkurā laikā, sazinoties ar mums, saskaņā ar zemāk sadaļā “Iekļaušanas adresātu sarakstā atcelšana” minēto.

Mūsu tīmekļa vietnes nevāc un neapkopo personu datus, lai tos izplatītu vai pārdotu trešajām pusēm patērētāju mārketinga nolūkam vai lai nosūtītu ziņas trešo personu vārdā.

Personas datu apstrādātājs

SIA “PricewaterhouseCoopers” (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrēta un veic darbību Latvijā, reģistrācijas Nr. 40003142793, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija) ir jebkuru personas datu, kas savākti, izmantojot šo tīmekļa vietni, apstrādātājs; minētie dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas “Fizisko personu datu aizsardzības likumu” un atbilstošajiem ES normatīvajiem aktiem.

Izpaušana trešajām pusēm

Mēs atzīstam, ka Jūsu informācija ir vērtīga, un apņemamies veikt visus pamatotos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, kamēr tā ir mūsu rīcībā.

Iesniegtos personas datus PwC Latvija drīkst izpaust PricewaterhouseCoopers firmu tīkla partneruzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram apmeklētājs ir iesniedzis attiecīgo informāciju. Jūsu personas datus drīkst nodot arī neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā informāciju PwC Latvija vārdā, tostarp informācijas tehnoloģiju, identitātes pārvaldības, tīmekļa lapu izvietošanas un pārvaldības, datu analīzes, datu dublēšanas, drošības un glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem. Attiecīgi Jūsu personas dati var tikt nodoti ārpus valsts, kurā Jūs atrodaties, tostarp valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, gan tādām valstīm, kurās nav tiesību aktu, kas nodrošina personas datu īpašu aizsardzību. Iesniedzot personas datus šajā vietnē, apmeklētājs izsaka skaidru piekrišanu šādu datu nodošanai viņa brīvprātīgo pieprasījumu izpildei.

PwC Latvija var atklāt Jūsu personas datus tiesību aizsardzības, pārvaldes vai citām valsts iestādēm, vai citām trešajām pusēm, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Jūsu personas dati netiks nodoti PricewaterhouseCoopers firmu tīkla partneruzņēmumiem vai jebkurai trešajai pusei jebkādu sekundāru vai nesaistītu mērķu izpildei, ja vien datu vākšanas vietā nebūs bijis norādīts citādi. Gadījumos, kad šo informāciju var nākties nodot, apmeklētājam tiks prasīta iepriekšēja atļauja.

Drošība

Mēs esam ieviesuši vispārpieņemtos tehnoloģijas un darbības drošības standartus, lai nepieļautu personas datu un informācijas zaudēšanu, neatbilstošu izmantošanu, mainīšanu vai iznīcināšanu. Proti, esam nodrošinājuši gan visas atbilstošās konfidencialitātes saistības, gan tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nepieļautu minēto datu un informācijas neatļautu vai nelikumīgu izpaušanu vai apstrādi, nejaušu pazaudēšanu vai iznīcināšanu, vai minētās informācijas un datu bojājumu. Tikai PwC Latvija pilnvarotajam personālam ir tiesības piekļūt personas datiem, un minētie darbinieki ir piekrituši nodrošināt attiecīgās informācijas konfidencialitāti. PwC Latvija politika paredz drošligzdu slāņa tehnoloģijas izmantošanu, lai aizsargātu kredītkaršu informāciju, ko sniedz tiešsaistes veidlapās.

Piekļuve informācijai

Ja vēlaties atjaunināt savus personas datus, kurus esat mums iesnieguši, izmantojot šo vietni, varat to izdarīt vai sākotnējās reģistrācijas lapā vai nu atsūtot mums e-pastu uz pwc.riga@lv.pwc.com.

Ja personas dati tiek glabāti, mēs neuzņemamies atbildību pastāvīgi pārbaudīt to satura pareizību. Ciktāl praktiski iespējams, ja PwC Latvija tiks informēta par to, ka personas dati, kas iegūti, izmantojot tīmekļa vietni, vairs nav pareizi, PwC Latvija veiks atbilstošas korekcijas, ņemot vērā autentificēta apmeklētāja atjaunināto informāciju.

Ja vēlaties iegūt sīkākas ziņas par informāciju, ko esat mums iesniedzis, izmantojot šo vietni, Jums ir tiesības piekļūt minētajai informācijai, šim nolūkam sazinoties ar mums, izmantojot iepriekš minēto e-pasta adresi.

Iekļaušanas adresātu sarakstā atcelšana

Ja apmeklētāji vēlēsies atcelt savu iekļaušanu adresātu sarakstā  vai jebkādas reģistrācijas, mēs sniegsim norādījumus attiecīgajā tīmekļa vietnē vai paziņojumā mūsu apmeklētājiem; apmeklētāji var sazināties ar mums pa e-pastu: pwc.riga@lv.pwc.com.

Datu glabāšana

Personas dati, ko esat mums iesniedzis, tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkam, kuram tie tika savākti, vai atbilstoši likuma prasībām.

Piemēram, apmeklētāju kontaktinformācija (piemēram, informācija, kas iegūta, reģistrējot piekļuvi attiecīgās vietnes vietās) tiks glabāta tik ilgi, kamēr attiecīgā informācija būs nepieciešama, lai pabeigtu kontaktinformācijas pieprasījuma izpildi vai līdz brīdim, kad lietotājs būs pieprasījis izdzēst šo informāciju. Adresātu saraksta informācija, diskusiju ziņas un e-pasti tiek glabāti tikai tādu laikposmu, ko uzskata par pamatotu apmeklētāja pieprasījumu izpildei.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam mazas teksta datnes (sīkdatnes), ko novieto uz Jūsu datora cietā diska ar mērķi nodrošināt individualizētāku tīmekļa vietnes apmeklēšanas pieredzi. Sīkdatņu izmantošana pašlaik jau ir kļuvusi par standarta praksi lielākajā daļā tīmekļa vietņu. Tomēr, ja Jūs neapmierina sīkdatņu izmantošana, pašreiz lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj lietotājiem atteikties no to saņemšanas. Tādā gadījumā Jūs nevarēsiet izmantot šo reģistrācijas procesu un, iespējams, attiecīgajā vietnē nedarbosies arī citas funkcionalitātes. Pēc mūsu vietnes apmeklēšanas Jūs vienmēr varat izdzēst sīkdatnes no savas sistēmas, ja vien to vēlaties.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums