"Nodokļu reforma: UIN un personāla nodokļi."

 

 

Aicinām pieteikties 2 dienu kursam "Nodokļu reforma: UIN un personāla nodokļi."

Uzņēmumu ienākumu nodoklis
• Jaunais UIN aprēķina princips un tā salīdzinājums ar
esošo modeli – apliekamā bāze, likme, taksācijas
periods
• Sadalītā peļņa vs. nosacīti sadalītā peļņa – ko tas sevī
ietver?
• Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas,
reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas
pasākumi
• Nedrošie debitoru parādi
• UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu
maksājumi
• Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
• Atvieglojumi par ziedojumiem
• Pārejas noteikumi (uzkrātās nesadalītās peļņas
izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu
norakstīšana u.c.).

Personāla nodokļi
• Izmaiņas IIN nodokļu likmēs, to
piemērošana un ietekme uz nodokļa
aprēķinu:
- Kādas izmaiņas gaida darba devēju?
- Kā izmaiņas ietekmēs fiziskās personas?
• Izmaiņas IIN atvieglojumos, attaisnotajos
izdevumos un neapliekamā minimuma
piemērošanā, šo izmaiņu praktiskā ietekme
• Izmaiņas gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanas pienākumā
• Izmaiņas VSAOI nodokļu likmēs, papildus
apliekamie objekti, praktiskā ietekme, t.sk.
uz autoratlīdzību saņēmējiem un
pašnodarbinātām personām
• Solidaritātes nodokļa izmaiņas un
transformācija, tajā skaitā, nodokļa
sadalījums pa budžetiem.

Datumi

27. novembris 10:00 - 13:00 (personāla nodokļi)

5. decembris 10:00 - 15:30 (UIN)

Norises vieta Albert Hotel, Dzirnavu iela 33, Rīga
Lektores Agate Zīverte un Irēna Arbidāne
Kursu cena 235 EUR+PVN (reģistrējoties kursam līdz 20. novembrim, cena EUR 210+PVN)
Reģistrācija Sūtot e-pastu uz pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildot pieteikuma anketu zemāk

 

 

Pieteikšanās kursiem aizpildot formu:

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums