Starptautiskie darbinieku nosūtīšanas pakalpojumi

Globalizācijas tempiem palielinoties, pieaug starptautiskās mobilitātes loma uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanā. Cilvēkresursu speciālisti saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem, risinot ar mobilitāti saistītus jautājumus, ar jaunām darba metodēm un ar pieaugošo pieprasījumu no vadības puses pamatot vērtību, kuru iegūst no darbinieku nosūtīšanas darbā ārvalstī un kura izmaksā dārgi.

Uzņēmuma vērtības vairošana pateicoties globālajai mobilitātei

PwC piedāvā pilnīgu starptautiskās darbinieku nosūtīšanas pakalpojumu klāstu, lai palīdzētu uzņēmumiem plašāk izmantot globālās mobilitātes radīto vērtību, vienlaicīgi pārvaldot riskus. Talantīgu vadītāju izaugsme ir pasaules lielāko organizāciju panākumu atslēga, jo šie vadītāji virzīs globālo izaugsmi.

Ja jums ir:

 • jāpārvalda riski un jāizpilda nodokļu normatīvo aktu prasības attiecībā uz saviem darbiniekiem, lai vairotu vērtību, kuru iespējams gūt no globālās mobilitātes
 • jāuzlabo ārpus mītnes valsts nodarbināto darbinieku izvietošana, izmantojot starptautiskās nosūtīšanas procesu
 • nepieciešama starptautiskās darbinieku nosūtīšanas politika, kas atbilst uzņēmuma vajadzībām un ir izmaksu ziņā pamatota
 • nepieciešama efektīva starptautiskās darbinieku nosūtīšanas modeļa struktūra un efektīva tehnoloģiju izmantošana
 • nepieciešama palīdzība, izvēloties atbilstošus darbiniekus starptautiskajiem nosūtījumiem.

Mēs piedāvājam:

 • darbinieku personīgo nodokļu atbilstības nodrošināšanas pakalpojumus
 • gada ienākumu deklarāciju sagatavošanas pakalpojumus
 • optimālus nodokļu risinājumus darbiniekiem, kuri nodarbināti vairākās valstīs
 • veikt nodokļu izlīdzināšanas aprēķinus
 • veikt reģistrācijas nodokļu mērķiem
 • informēt par jaunumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiesību aktos
 • veikt proaktīvu individuālo nodokļu pārvaldību
 • izveidot nodokļu ziņā efektīvas starptautisko darbinieku nosūtīšanu struktūras un politikas

Sazinieties ar mums

Irēna Arbidāne

Irēna Arbidāne

Direktore, Nodokļu konsultāciju nodaļa, PwC Latvia

Sekojiet mums