Iegādāties citu uzņēmumu

Nereti jūsu uzņēmuma stratēģiskos mērķus (noteiktas tirgus daļas iegūšana, darbības uzsākšana jaunos tirgus segmentos vai citās valstīs utml.) ir vieglāk sasniegt, iegādājoties kādu citu uzņēmumu, nevis pakāpeniski mēģinot paplašināt jūsu uzņēmuma darbību.

Tomēr citu uzņēmumu iegāde ir saistīta ne tikai ar jaunām iespējām, bet arī dažādiem riskiem. Lai nodrošinātos pret nepatīkamiem pārsteigumiem, pirms līguma slēgšanas nepieciešams veikt rūpīgu iegādājamā uzņēmuma izpēti un novērtēt, vai piedāvātā darījuma cena ir atbilstoša iegādājamā uzņēmuma šī brīža vērtībai un attīstības potenciālam.

PwC darījumu un finanšu konsultāciju speciālisti labprāt palīdzēs gan identificēt uzņēmumus, kuru iegādi būtu vērts apsvērt, gan arī sagatavot un īstenot veiksmīgus darījumus.

Mūsu piedāvāto pakalpojumu vidū ir:

 • Tirgus pētījumi un piemērotāko uzņēmumu identificēšana
 • Iegādājamo uzņēmumu padziļināta izpēte (angl. - due diligence) finansiālajā, nodokļu, juridiskajā un saimnieciskās darbības aspektā
  Iegādājamo uzņēmumu novērtēšana
 • Palīdzība nepieciešamā kapitāla un aizņēmumu piesaistīšanā
 • Darījumu strukturēšana un konsultācijas darījuma sarunās
 • Nodokļu konsultācijas un juridiskā dokumentācija
 • Palīdzība ar iegādātā uzņēmuma reorganizāciju (procesu optimizācija, izmaksu samazināšana, finanšu uzskaites izmaiņas utml.) saistītos jautājumos

Mūsu klientu jautājumi, uz kuriem mēs visbiežāk palīdzam atbildēt, ir:

 • Kuru uzņēmuma iegādi, ņemot vērā mūsu mērķus, būtu vērts apsvērt?
 • Kāda ir iegādājamā uzņēmuma finanšu situācija šobrīd?
 • Kādi ir būtiskākie riski, kuru rezultātā iegādājamā uzņēmuma finanšu situācija varētu pasliktināties un kā tos novērst vai samazināt?
 • Cik lielā mērā iegādājamā uzņēmuma pēdējo gadu finanšu rezultātus ir ietekmējuši ārkārtas apstākļi, nevis pamatdarbības rezultāti?
 • Cik daudz par šo uzņēmumu ir vērts maksāt?
 • Kas ir visizdevīgākais veids, kā veikt izvēlētā uzņēmuma iegādi?
 • Kā piesaistīt darījuma veikšanai nepieciešamo finansējumu?
 • Kādi ir būtiskākie nosacījumi, par kuriem vajadzētu vienoties ar līdzšinējiem akcionāriem?
 • Kādas ir būtiskākās izmaiņas, ko iegādātajā uzņēmumā vajadzētu veikt pēc darījuma noslēgšanas?
 • Kādus sinerģijas efektus (izmaksu ietaupījums, pieeja lielākai klientu bāzei utml.) ir iespējams panākt pilnībā vai daļēji apvienojot mums līdz šim piederējušā un iegādātā uzņēmumu darbību?

Labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus un, uzzinot vairāk par jūsu uzņēmuma situāciju un mērķiem, piedāvāsim piemērotus risinājumus.

Sazinieties ar mums

PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: + 371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums