Personālvadības pakalpojumi

Darba pasaule mainās. Globālā tautsaimniecībā cilvēki ir arvien vērtīgāks ilgtspējīgas konkurētspējas avots. Uzņēmumiem ir jāpārveidojas, lai piesaistītu, iedvesmotu, motivētu, vadītu, attīstītu un atalgotu savus darbiniekus – pretējā gadījumā pastāv risks zaudēt savus visvērtīgākos aktīvus. Mēs palīdzam tālredzīgiem uzņēmumiem to paveikt, piedāvājot efektīvus risinājumus ar Imigrācijas un Starptautisko norīkojumu pakalpojumu palīdzību.


Imigrācija

Par pakalpojumu

Pieredzējuši speciālisti

PwC globālajā imigrācijas tīklā strādā vairāk nekā 600 imigrācijas speciālisti 126 pasaules valstīs. Mūsu pieredzējušo darbinieku vidū ir juristi, personālvadības speciālisti un konsultanti ar plašām zināšanām imigrācijas jomā.

Plašas zināšanas imigrācijas jomā

Mūsu tīkla darbību koordinē galvenais centrs Londonā ar reģionālajiem centriem Meksikā, Singapūrā, Dienvidāfrikā un Krievijā, nodrošinot mūsu speciālistu saliedētu darbu un savlaicīgi informējot par likumdošanas izmaiņām visā pasaulē.

Cieša sadarbība ar valsts iestādēm visā pasaulē

Mūsu nodaļa cieši sadarbojas ar valsts iestādēm visā pasaulē – pie mums bieži vēršas pēc padoma un mūs uzaicina piedalīties jaunu imigrācijas tiesību aktu normu formulēšanā un testēšanā. Mēs piedāvājam klientiem iespēju apspriest jaunākās ieviestās un plānotās likumdošanas izmaiņas un sniegt savas atsauksmes, balstoties uz mūsu pašu un klientu pieredzi imigrācijas procesu un tiesību aktu normu piemērošanā.


Vispārējo imigrācijas konsultāciju sniegšana

 • PwC sniedz klientiem nepieciešamās konsultācijas par iespēju saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā;
 • PwC speciālisti atbildēs uz jebkādiem klientu jautājumiem par atļaujas saņemšanas kritērijiem, nepieciešamiem dokumentiem, iespējamiem risinājumiem utt.;
 • Atkarībā no klienta vēlmēm esam gatavi sniegt konsultācijas gan telefoniski, gan arī klātienē.

Ja klients vēlas saņemt rakstisko konsultāciju, kura izsmeļoši apraksta atļaujas saņemšanas procesu tieši klienta gadījumā ar mērķi vadoties pēc šīs konsultācijas pašam iesniegt dokumentus un kārtot visas formalitātes, piedāvājam šādu risinājumu.

Pamatinformācijas sniegšana

 • PwC sagatavo izsmeļošu sarakstu ar dokumentiem, kas ir nepieciešami atļaujas iegūšanai un nosūta to klientam;
 • Klientam ir iespēja kontaktēties ar PwC jautājumu gadījumā;
 • Pēc PwC instrukcijām klients sagatavo nepieciešamus dokumentus un iesniedz PwC pārbaudei;
 • Pārbaudītus dokumentus klients pats iesniedz Latvijas vēstniecībā ārvalstīs vai PwC speciālista pavadībā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP);
 • Klients patstāvīgi saņem atļauju pozitīva lēmuma gadījumā.

Dokumentu paraugu sagatavošana un kontakta uzturēšana ar PMLP

 • PwC sagatavo klientam nepieciešamo dokumentu paraugus un palīdz tos aizpildīt nepieciešamības gadījumā;
 • PwC organizē dokumentu notariālo tulkošanu valsts valodā;
 • Dokumenti atļaujas saņemšanai tiek iesniegti PMLP PwC speciālista pavadībā;
 • PwC uztur kontaktus ar PMLP autoritātēm kā klienta pilnvarotā persona jebkādu jautājumu risināšanā un paskaidrojumu sniegšanā;
 • PwC asistē klientu arī atļaujas saņemšanas procesā.

VIP klientu apkalpošana

Īpašo un ļoti aizņemto klientu gadījumā Imigrācijas likums atļauj klientu minimālo iesaisti dokumentu kārtošanas procesā.

Šajā gadījumā PwC ir iespēja uz notariāli apstiprinātās pilnvaras pamata kārtot visas formalitātes ar valsts ierēdņiem iesaistot klientu tikai dokumentu sagatavošanas procesā, ja PwC nav iespējas to izdarīt klienta vietā (Apostille noformēšana), un klienta biometrisko datu nodošanā PMLP.

Šī pakalpojuma ietvaros papildus iepriekšminētajām darbībām PwC –

 • sagatavos visus nepieciešamus dokumentus pamatojoties uz klienta iesniegtiem datiem;
 • asistēs klientam nepieciešamo dokumentu pieprasīšanā no citām iestādēm;
 • iesniegs dokumentus un kontaktēsies ar imigrācijas pārstāvjiem klienta vārdā bez paša klienta iesaistes.


Starptautiskie norīkojumi

Par pakalpojumu

Pasaules vadošo uzņēmumu veiksmes atslēga ir talantu izvietošana. Lai kāds būtu nospraustais mērķis – zināšanu nodošana, vadības procesu ieviešana, uzņēmējdarbības paplašināšana jaunās teritorijās – globālās izaugsmes pamatā ir norīkotie speciālisti.

Mēs piedāvājam pilnu starptautisko norīkojumu pakalpojumu spektru, lai palīdzētu uzņēmumiem vairot globālās mobilitātes vērtību, vienlaikus kontrolējot ar to saistītos riskus. Mūsu pakalpojumos ietilpst –

 • nodokļu piemērošana norīkojumiem, tostarp nodokļu plānošana un deklarāciju iesniegšana;
 • konsultācijas par mobilitātes programmām;
 • tehnoloģija.

Mūsu plašās zināšanas par visiem mobilitātes programmu aspektiem (tostarp personāla politiku, atlīdzības stimulu un talantu vadību, kā arī pēctecības plānošanu) nozīmē, ka mēs nodrošinām jūsu mobilitātes programmas darbības efektivitāti un palīdzam jums sasniegt visaugstāko rentabilitāti ar vismazāko risku.


PwC Latvijas biroja piedāvātie pakalpojumi saistībā ar starptautiskajiem norīkojumiem

 • Iedzīvotāju gada ienākuma deklarācijas sastādīšana un arī potenciāli iesniegšana (gan rezidentiem, gan nerezidentiem)
 • Konsultācijas par personāla nodokļu saistībām, uzsākot darbu Latvijā (entrance briefing)
 • Konsultācijas par personāla nodokļu saistībām, pārtraucot darbu Latvijā vai pārceļoties dzīvot uz citu valsti (exit briefing)
 • Latvijas nodokļu nerezidenta statusa iegūšana
 • Mobilitātes politikas izvērtēšana saistībā ar Latvijas nodokļu slogu
 • Motivācijas (akciju opciju, bonusu u.c.) politikas izvērtēšana saistībā ar Latvijas nodokļu slogu
 • Personāla nodokļu izlīdzināšanas aprēķins
 • Latvijas sociālās sistēmas pakļautības sertifikāta iegūšana (A1, E101 un Social Coverage Certificate)

PwC „Stock Compensation 2013 Assumption un Disclosure Survey”

PwC prezentē „Stock Compensation 2013 Assumption un Disclosure Survey.” Šajā pētījumā iekļauta mūsu veiktā 2012. gada beigu pieņēmumu un faktu analīze stabiliem uzņēmumiem un augsto tehnoloģiju/jaunattīstības uzņēmumiem. Lasīt vairāk…

PwC „Pension/OPEB 2013 Assumption un Disclosure Survey”

Šajā pētījumā iekļauta mūsu veiktā 2012. gada beigu pieņēmumu un faktu analīze atbilstoši ASC 715-20, ASC 715-30 un ASC 715-60. Papildu informācija par pētījumu/ publikācijas lejupielāde.

PwC personālvadības žurnāls „Hourglass”

Jaunākais PwC personālvadības žurnāla „Hourglass” numurs,, 2013. gada jūlijs.

Personāla vadības izcilības modelis.

Kvalitāte, kas arvien uzlabojas.

„Nodrošināt vairāk ar mazākiem resursiem” ("Delivering more for less”) ir jauns globāls pētījums par personāla vadības izcilību, kura rezultātus iespējams pielāgot un izmantot vietējā tirgū.

Cilvēki, kas ir pieraduši pie tiešsaistes (online) iepirkšanās viegluma, ātruma un intuīcijas, tagad vēlas šādu pieeju arī citos savas dzīves aspektos, tostarp saskaroties ar personāla vadību.

Organizācijas vēlas, ka personāla vadība sniedz detalizētu informāciju un izmanto savā kadru meklēšanā tādus pašus analītiskos datus, kas tiek izmantoti klientu meklēšanā, kā arī citās biznesa nozarēs. Personāla vadībai nepieciešams izpildīt šīs prasības, vai arī tās reputācija un efektivitāte varētu tikt apšaubīta.

Tātad, kā atšķiras labākie personālvadības pakalpojumu sniedzēji no pārējiem?

Pētījumā tika apskatītas 150 pasaules organizācijas, lai noskaidrotu, vai šo organizāciju personāla atlases komandām ir pienācīgie resursi, lai īstenotu organizāciju augošās prasības. Ziņojumā tiek apkopota informācija par faktoriem, kas padara personāla atlasi sevišķi efektīvu, kā arī noteikts, kā jāattīstās personāla atlases darbībām, lai tās spētu izpildīt arvien augošās biznesa prasības, samazinot savas izmaksas.

Lūdzu iepazīstieties ar pētījuma rezultātiem un sazinieties ar mums, ja Jums ir jautājumi, kā šos materiālus lietderīgi izmantot savā ikdienā.

Pētījuma „Nodrošināt vairāk ar mazākiem resursiem” ("Delivering more for less”) teksta versija angļu valodā: Lasīt šeit.


Nākotnes darbaspēks

Demogrāfisko tendenču izmaiņas pasaulē ir viens no lielākājiem vadītāju izaicinājumiem mūsdienās: Kā atrast un noturēt kvalificētu darbaspēku?

Līdztekus strauji augošai ekonomikai, tehnoloģiskai attīstībai un darbaspēka izmaksu pieaugumam, atrast kvalificētus darbiniekus no vienas puses pasaules valstīs ir kļuvis gan vieglāk (proporcionāli lielāks speciālistu skaits), gan grūtāk (kandidātu prasmes bieži vien neatbilst uzņēmuma prasībām).

Šogad puse no uzņēmumu vadītājiem vēlas pieņemt darbā vairāk cilvēkus, taču gandrīz divām trešdaļām ir bažas par piemērotu speciālistu atrašanu ar atbilstošām prasmēm.

Vadītāji uzsver dažādības, nestandarta domāšanas un talanta svarīgumu, kā arī inovāciju nepieciešamību.

Pilna teksta versija angļu valodā par tendencēm saistībā ar nākotnes darbaspēku: Global CEO survey findings - Developing tomorrow's workforce Lasīt šeit.


Talantu transformācijas

Meklējot kopīgo starp šobrīd pieejamiem talantiem un rītdien nepieciešamajām prasmēm

Uzņēmumu vadītāji atzīst, ka tuvāko desmit gadu laikā notiks ievērojamas izmaiņas nepieciešamo prasmju sarakstā.

Vairums darbinieku apzinās savas prasmes, kā arī to, ka mūsdienu ekonomikā prasmēm ir savs „derīguma termiņš’’.

Apmācību un pārkvalificēšanas programmas pagarina darbinieka prasmju „derīguma termiņu”. Tās ir jāturpina attīstīt nepārtraukti, lai spētu pielāgoties, būt dinamiski un pāriet no vecā uzņēmējdarbības modeļa uz jauno.

Pilna teksta versija angļu valodā: US CEO findings on Talent Lasīt šeit.


Pētniecība un ieskats

Mūsdienu strauji mainīgajā globālajā ekonomikā cilvēkresursi kļūst par aizvien vērtīgāku avotu ilgtspējīgas konkurences nodrošināšanai. Vairāk nekā jebkad agrāk, organizācijām ir nepieciešams mainīt, motivēt, vadīt un attīstīt savus darbiniekus. Organizācijas, kas neattīstās, riskē zaudēt savus vērtīgākos aktīvus, kas ir cilvēki. PwC Pētniecības nodaļa izvērtē cilvēkresursu jautājumus, kas visvairāk ietekmē uzņēmumus, un to, kā saprātīga un pamatota cilvēkresursu vadības politika var palīdzēt uzņēmumam attīstīties.

Pilna teksta versija angļu valodā: HRS/People & change research and insights library Lasīt šeit.


Talanta izaicinājums: Laiks neparastajiem vadītājiem

Tikai viens no pieciem vadītājiem uzskata, ka pasaules ekonomika uzlabosies nākamajā gadā. Aptauju rezultāti apliecina, ka lielākā daļa vadītāju ir apņēmušies samazināt uzņēmuma izmaksas. Tirgus sadalījums ir kļuvis izteiktāks, kā arī talantu piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošana ir kļuvusi par nopietnu izaicinājumu. Vadītājiem ir jāstrādā vidē, kur uzticība pasaules uzņēmumiem ir zemāka kā jelkad. Tāpēc ir nepieciešams atjaunot uzticību, piesaistīt un noturēt talantīgākos cilvēkus, kuri kopā ar pastāvīgo nepieciešamību samazināt izdevumus rada spēcīgu dilemmu mūsdienu līderiem.

Pilna teksta versija angļu valodā: The talent challenge: A time for extraordinary leadership 16th Annual Global CEO Survey Lasīt šeit.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums