Eiropas Savienības fondu revīzija

Mēs piedāvājam Eiropas Savienības finansētu fondu un īpašu Eiropas Komisijas iniciatīvu revīzijas pakalpojumus. Revīzijas gaitā mēs pārliecināsimies par maksājuma pieprasījuma vai finanšu pārskata un tajā iekļauto izdevumu izcelsmi, kā arī pārbaudām, vai izdevumi ir atbilst izvirzītajiem kritērijiem.

Revīzijas laikā mēs iepazīstamies ar darba uzdevuma priekšmetu, nosakām revīzijas uzdevumā pārbaudāmos kritērijus, kā arī veicam pārbaudi par izdevumu atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Darba rezultātā tiek sagatavots apliecinājuma ziņojums, ko paraksta zvērināts revidents.

Mūsu priekšrocības:

  • Plašas zināšanas par Starptautiskajiem revīzijas standartiem;
  • Praktiska darba pieredze ar ES fondu revīzijām;
  • Ātri izpildes grafiki un pieņemama cena;
  • Iespēja sniegt atzinumus par vairākās saņēmējvalstīs īstenotajiem projektiem.

Šie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautisko revīzijas un apliecinājumu standartu padomes izdoto 3000. Starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS) “Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai pārbaude”.

Sazinieties ar mums

Lolita Čapkeviča
Direktore, PwC Latvia
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums