Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

COVID-19: Kā palīdzēt savam biznesam?

Mēs esam izveidojuši īpašu PwC Latvija speciālistu komandu, lai palīdzētu jums rast labāko risinājumu un novērstu COVID-19 ietekmi uzņēmējdarbībā

Šajā lapā esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus, kā arī ievietosim noderīgu informāciju, kuru regulāri papildināsim atbilstoši aktualitātei. Lai gan šī brīža situācija pasaulē mums visiem rada dažādus jautājumus un neērtības, joprojām ir iespēja turpināt uzņēmējdarbību, izmantojot digitālos risinājumus un tiešsaistes rīkus.

PwC uzņēmumu tīklā 155 valstīs strādā vairāk nekā 284 000 speciālistu, tāpēc mums ir iespēja mācīties un izmantot Āzijas un Eiropas kolēģu krīzes vadības plānu labāko praksi, sākot no biznesa un finanšu konsultācijām līdz operatīvajiem un tehniskajiem risinājumiem, tādēļ nevilcinieties jautāt padomu mūsu speciālistiem.

PwC's COVID-19 Navigator

Aicinām izmēģināt tiešsaistes rīku, kas palīdz izvērtēt uzņēmumu gatavību COVID-19 radītajai ārkārtējai situācijai

Uzzini vairāk

Kiberdrošība

Nodrošinot biznesa nepārtrauktību, darbinieki šobrīd strādā attālināti un pieslēdzas sensitīvajām sistēmām, izmantojot sev pieejamos interneta pakalpojuma resursus.

Darbinieka virtuālā darba vieta ir neaizsargāta līdz brīdim, kad tiek veikts drošs savienojums. Ja dators netiek pakļauts uzņēmuma drošības sistēmām un kontrolēm, tas būtiski ietekmē sensitīvo biznesa datu aizsardzības mehānismu.

 •  Vai mana uzņēmuma risinājums un drošības sistēmas spēj nodrošināt nepārtrauktu drošības uzraudzību un aizsardzību virtuālajām darba vietām?

 •  Vai mani darbinieki ir informēti un apmācīti par potenciālajiem draudiem, kas var rasties strādājot attālināti?

 • Vai mana uzņēmuma preventīvās drošības kontroles ir pietiekamas, lai nodrošinātu sensitīvo datu aizsardzību?

 • Vai savienojums starp virtuālo darba vietu un infrastruktūru ir aizsargāts un tiek uzraudzīts?

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Edgars Šacs

PwC Information Technology Services valdes loceklis, Kiberdrošības un privātuma pakalpojumu vadītājs Baltijas valstīs un Ukrainā

Tel:  371 27891617; +371 67094400

E-pasts: edgars.sacs@pwc.com 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 • Jauni e-pakalpojumi ar mērķi samazināt tiešo saskarsmi ar klientiem 
 • Kritisko sistēmu analīze un ieteikumi 

 • Piegādātāju līgumu analīze un ieteikumi

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Harijs Baranovs

Vecākais konsultants

Tel: +371 67094400

E-pasts: harijs.baranovs@pwc.com

 

Nodokļi

 • Darbinieku atlaišana, IIN un VSA jautājumi

 • Nodokļu jautājumi par cilvēku repatriāciju no ārzemēm

 • Zudumu un norakstījumu aplikšana (neaplikšana) ar nodokļiem

 • Nodokļu parāda termiņa pagarināšana

 • PVN sekas zaudētiem parādiem

 • Priekšnodokļa atskaitīšanas korekciju neveikšana gadījumā, kad iegādātās preces vai pakalpojumi nevar tikt izmantoti apliekamu darījumu nodrošināšanā COVID-19 epidēmijas rezultātā

 • Pareiza PVN aprēķināšana gadījumā, kad ir saņemts priekšapmaksas depozīts, bet prece netiek piegādāta vai pakalpojums netiek sniegts.

 • Aprēķinātā PVN samazināšanas iespēja, gadījumā, kad parāds uzskatāms par zaudētu

 • Iesnieguma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu sagatavošana un pārrunu ar VID vadīšana

 • Iesniegums par nokavējuma naudas samaksu gadījumā, kad VID ir nepamatoti aizturējis uzņēmumam pienākošo nodokļu pārmaksu ilgāk par pamata termiņu

 

PwC speciālistu komanda ir izveidojusi īpašu  tiešsaistes rīku, kas apkopo informāciju par jaunajām ar COVID-19 saistītajām izmaiņām likumos 89 valstīs, tai skaitā Latvijā 

Uzzini vairāk

 

Normas, kas ļauj uzlabot naudas plūsmu COVID-19 ārkārtējā situācijā PVN kontekstā

Uzzini vairāk

 

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Ilze Rauza

Nodokļu nodaļas direktore

Tel.  +371 67094400

E-pasts: ilze.rauza@pwc.com

Sanita Ansone

Nodokļu pārvaldības un Grāmatvedības nodaļas vadītāja

Tel.  +371 67094400

E-pasts: sanita.ansone@pwc.com

Vita Sakne

Ģimenes biznesa pakalpojumu sektora vecākā projektu vadītāja

Tel. +371 67094400

E-pasts: vita.sakne@pwc.com

Agate Zīverte

Nodokļu konsultāciju vecākā vadītāja

Tel. +371 67094400

E-pasts: agate.ziverte@pwc.com

 

Finanses

 • Finanšu pārstrukturizēšana (refinansēšana, restrukturizēšana, finansējuma piesaistīšana)
 • Kā analizēt un modelēt nākotnes naudas plūsmu?

 • Kā optimizēt apgrozāmos līdzekļus?

 • Kā samazināt uzņēmuma izmaksas?

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors

Tel.  +371 67094400

E-pasts: raimonds.dauksts@pwc.com

 

Ilona Skribiņa

Biznesa konsultāciju nodaļas vadītāja

Tel. +371 67094400

E-pasts: ilona.skribina@pwc.com

Juridiskie jautājumi:

 • Kā noformēt dīkstāvi un kā saņemt valsts atbalstu saistībā ar dīkstāvi?

 • Ko darīt, ja darbinieks neievēro karantīnas pasākumus – atstādināt, izteikt rājienu, atlaist vai pieņemt citus mērus?

 • Kā runāt ar darbiniekiem par darba līgumu izbeigšanu?

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Jānis Lagzdiņš

Zvērināts advokāts un PwC Legal vadītājs Latvijā

Tel. +371 29109747; +371 67094400

E-pasts: janis.lagzdins@pwc.com

 

Citi jautājumi:

 • Kā plānot cilvēkresursu pārvaldību uzņēmumā atbilstoši krīzes situācijai?

 • Kā nodrošināt biznesa nepārtrauktību un krīzes laikā nepieciešamās kompetences, ņemot vērā esošo darbinieku kapacitāti?

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors

Tel.  +371 67094400

E-pasts: raimonds.dauksts@pwc.com

 

Uzņēmuma restrukturēšana un M&A

 • Neatkarīga uzņēmējdarbības novērtēšana
 • Projektu vadība un specifisku nepieciešamo jomu ekspertu piesaistīšana

 • Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A)

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors

Tel.  +371 67094400

E-pasts: raimonds.dauksts@pwc.com

Gerds Ivuškāns

Darījumu konsultāciju nodaļas vadītājs

Tel. +371 67094400

E-pasts: gerds.ivuskans@pwc.com

 

Tiesiskās aizsardzības process

 • Vai visi izdevumi (t.sk. nodaļu ietvaros) ir nepieciešami?
 •  Vai mana uzņēmuma kredītpolitika ir aktuāla?

 •  Vai ir identificēti un analizēti visi iespējamie uzņēmuma finanšu riski?

 • Vai mans uzņēmums ir sagatavojis darbības plānu, kā samazināt identificētos finanšu riskus?

 • Vai ir salīdzināti visi faktiskie finanšu rezultāti ar budžetu?

 • Vai mans uzņēmums var segt savas īstermiņa un ilgtermiņa saistības?

 • Vai manam uzņēmumam ir pieejams valsts atbalsts COVID-19 krīzes pārvarēšanai?

 • Kāds valsts atbalsts manam uzņēmumam būtu pats piemērotākais?

 • Kādi ir citi iespējamie soļi īstermiņa un ilgtermiņa biznesa restrukturēšanai, lai pārvarētu COVID-19 krīzi?

Juridiskais atbalsts:

 • Vai saistību izpildi pret kreditoriem iespējams atlikt?
 • Kādas ir iespējamās sekas, ja uzņēmums nepilda saistības pret saviem kreditoriem
 • Kas darāms, ja saistību neizpilde ir prognozējama tuvākajā laikā?

Citi jautājumi:

 • Vai struktūrvienības/nodaļas vadītājs spēj palīdzēt uzņēmuma vadītājam vai finanšu direktoram veikt minētos uzdevumus un pārvarēt krīzi?

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Jānis Lagzdiņš

Zvērināts advokāts un PwC Legal vadītājs Latvijā

Tel. +371 29109747; +371 67094400

E-pasts: janis.lagzdins@pwc.com

 

Māris Butāns

Vadošais vecākais jurists

Tel. +371 26578281; +371 6709 4400

E-pasts: maris.butans@pwc.com

Ričards Freimanis

PwC’s Flexible Legal Resources vadītājs

Tel.  +37125919478; +371 67094400

E-pasts: ricards.freimanis@pwc.com

Konkurences tiesības

 • Iespējas un riski konkurentu kolektīvai rīcībai (asociāciju ietvaros) negatīvās ietekmes mazināšanai

 • Cenu paaugstināšana pirmās nepieciešamības precēm

 • Preču tirdzniecība zem pašizmaksas

 • Būtisko izejmateriālu piegāžu nepārtrauktība

   

   

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Māris Butāns

Vadošais vecākais jurists

Tel. +371 26578281; +371 6709 4400

E-pasts: maris.butans@pwc.com

 

Strīdu risināšana un tiesvedība

 • Vai debitors var vienkārši paziņot par saistību nepildīšanu, jo ir force majeure?

 • Kā kreditoram izvērtēt, vai parādnieka atkāpšanās no līguma izpildes ir tiesiska?

 • Kā pareizi norādīt parādniekam uz saistību izpildes pienākumu?

 • Kā kreditoram vienoties par saistību izpildes termiņa atlikšanu vai sadalīšanu termiņos, lai mazinātu neizpildes risku nākotnē?

   

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Benno Butulis

ZAB PwC Legal zvērināts advokāts

Tel.+371 28312721; +371 67094400

E-pasts: benno.butulis@pwc.com

Attiecības ar piegādātājiem

 • Vai iespējams aizturēt preces, kamēr nosūtītājs nav samaksājis, un nenodot preces saņēmējam? Kāda ir preču aizturēšanas kārtība?

 • Vai piegādātājs var lūgt grozīt pēcapmaksas līgumu uz priekšapmaksu? Vai saņēmēja nepiekrišanas gadījumā var atteikties piegādāt preces?

 • Vai preču saņēmējam jāpiekrīt piegādātāja prasībai pāriet no pēcapmaksas uz priekšapmaksu? Ko darīt, ja piegādātājs atsakās piegādāt preci, ja līgums netiks šādi grozīts? Vai piegādātājam ir šādas tiesības?

   

Jautājiet padomu mūsu speciālistiem:

Benno Butulis

ZAB PwC Legal zvērināts advokāts

Tel.+371 28312721; +371 67094400

E-pasts: benno.butulis@pwc.com

Valsts atbalsts uzņēmumiem

Šajā sadaļā ievietosim un regulāri atjaunosim aktuālo informāciju par jaunākajām izmaiņām likomos saistībā ar ārkārtējo situāciju un uzņēmēju iespējām saņemt atbalstu no valsts:

Atbalsta iespējas uzņēmumiem: 

 • Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība, pieejami šeit.
 • Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem - pieejami šeit.
 • ALTUM krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem darbības nodrošināšanai piedāvā apgrozāmo līdzekļu aizdevumus. Plašāka informācija šeit.
 • ALTUM nodrošina garantijas bankas kredīta brīvdienām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Plašāka informācija šeit.
 • Informācija no VID par atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama šeit.

 

Saistītie raksti: 

Valsts atbalsts uzņēmējiem covid-19

Valsts atbalsta pasākumi nodokļu maksātājiem ārkārtējās situācijas apstākļos

6. novembrī Latvijā vēlreiz izsludināta ārkārtējā situācija un spēkā stājušies vairāki ierobežojumi, kas būtiski ietekmē nodokļu maksātāju (“NM”) saimnieciskās darbības veikšanu. Lai gan atbalsta mehānisms izstrādāts saskaņā ar pavasarī spēkā esošajām vadlīnijām, jāņem vērā vairākas atšķirības, lai noskaidrotu, kādi atbalsta pasākumi NM pieejami šobrīd.

Lasīt vairāk

covid

Algota darba ienākuma nodokļi, Covid-19 laikā strādājot no mājām

Covid-19 dēļ noteiktie ceļošanas ierobežojumi ietekmē ne tikai cilvēku plānus atpūsties ārvalstīs, bet arī braucienus darba vajadzībām. Vienam tas nozīmē regulāro komandējumu atcelšanu un videokonferenču skaita pieaugumu, bet citam mainās pastāvīgā darba vieta. No mājām strādāt var ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu uzņēmumu labā. Šajā rakstā – par algota darba ienākuma nodokļu piemērošanu gadījumos, kad ar Covid-19 saistītie ierobežojumi ir ietekmējuši darbinieka atrašanās vietu, un darbs tiek veikts no valsts, kurā iepriekš nebija plānots to veikt. 

Lasīt vairāk

 

Covid-19 ietekme uz transfertcenām

Transfertcenu (“TC”) politikas uzturēšanu uzņēmumos apgrūtina negatīvie ekonomiskie apstākļi, taču pat globālā ekonomikas krīze neatceļ normu, kas nosaka – kontrolētos darījumos jāievēro nesaistītu personu darījuma princips. Pēc mūsu raksta par Covid-19 un finanšu darījumiem, šajā rakstā aplūkojam citas sekas, ko pandēmija atstājusi uz TC rezultātiem, kā arī sniedzam ieteikumus TC analīzei.

Lasīt vairāk

 

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums