Uzņēmuma darbības rezultātu (veiktspējas) pārvaldība

Augstākā līmeņa vadītājiem bieži trūkst ticamas informācijas vadības lēmumu pieņemšanai. Tas ir saistīts, galvenokārt, ar vāju koordināciju starp vadības sistēmām, tostarp stratēģiskās vai vidējā termiņa plānošanas, budžeta sastādīšanas vai finanšu vai vadības grāmatvedības sistēmām.

Veiktspējas uzlabojumi sekmē labākus darbības rezultātus, uzlabojot uzņēmuma galveno uzņēmējdarbības jomu efektivitāti un lietderīgumu. Balstoties uz mūsu dziļo izpratni par finanšu, risku pārvaldības/atbilstības, IT sistēmām, kā arī darbības un cilvēkresursu aspektiem, mēs palīdzam klientiem apzināt un īstenot izmaksu samazināšanas iniciatīvas, uzlabot izmaksu pārvaldību un kontroli, identificēt un pārvaldīt riskus, un uzlabot kvalitāti.

Mēs piedāvājam konsultācijas un atbalstu par klienta svarīgākajām problēmām, izmantojot tehnoloģiju, datu pakalpojumus, kā arī pārmaiņu un programmu efektivitātes prasmes nolūkā nodrošināt vislabāko risinājumu klientiem.

Perform ir PwC izstrādāta vadības sistēma, lai padarītu organizācijas efektīvākas. Šīs sistēmas mērķis ir palielināt darbinieku efektivitāti un produktivitāti, mainot uzvedību un izmantojot īpašus rīkus un metodes, vienlaikus stiprinot organizācijas kultūru, fokusējoties uz darbinieku attīstību, darbības vadību, problēmu risināšanu un darbinieku iesaistīšanu.

Perform ir paredzēts organizācijas pārmaiņu vadībai, kuras ieviestie rīki kļūst par vadītāju un darbinieku "īpašumu", nodrošinot to izmantošanu ilgtermiņā.

Kas ir Perform un kā tas var palīdzēt jūsu organizācijai?

 • Izveido par 20% - 30% lielāku kapacitāti.
 • Attīsta prasmes.
 • Uzlabo darba rezultātus un orientēšanos uz klientu.
 • Izmanto jaunas darba metodes.
 • Palielina darbinieku iesaistīšanos.

 

Izaicinājumi

 • Organizācijas darbības stratēģijas apraksta nepilnības, un stratēģija nav pieejama dažādos organizācijas līmeņos.
 • Neskaidrības starp stratēģiskās un operatīvās plānošanas un mērķu savstarpējo saistību.
 • Nepieciešamība lielākai darbības rādītāju sasaistei ar organizācijas darbības stratēģiju.
 • Nesistemātiska darbības rādītāju noteikšana un aprēķināšana, neveicot regulāru to novērtēšanu.
 • Vienotas darbības uzraudzības sistēmas trūkums, un darbības rādītāji tiek noteikti atsevišķi katrai organizācijas vienībai.
 • Neskaidri noteikta atbildība par rādītāju ieviešanu.
 • Nepieciešamība pielāgoties izmaiņām, piemēram, pieaugošajām klientu vēlmēm un izmaiņām tiesiskajā vidē.
 • Ierobežota veiktspēja vai negaidītas veiktspējas izmaiņas.

PwC piedāvātie risinājumi

Darbības stratēģijas formulēšana

Konsultācijas organizācijas darbības stratēģijas vai tās konkrētās darbības formulēšanā, kā arī stratēģisko mērķu sistēmas izstrādē saskaņā ar sabalansēto rādītāju kartes metodoloģiju.

Darbības novērtēšanas un vadības sistēmas izstrāde

Kompleksas organizācijas darbības novērtēšana, kā arī vadības sistēmas izstrāde un ieviešana.

Veiktspējas novērtēšana

Veiktspējas novērtēšanas rādītāju sistēmu novērtēšana un izvēle.

Darbības rādītāju definēšana

Darbības rādītāju noteikšana dažādiem organizācijas mērķu līmeņiem.

Konsultācijas IT risinājumu definēšanai

Konsultācijas IT risinājumu prasību definēšanai, lai īstenotu operatīvās darbības rādītāju aprēķināšanu un pārvaldību.

Veiktspējas rādītāju novērtēšana

Veiktspējas rādītāju vērtību un uzlabošanas iespēju analīze, izmantojot Perform modeli.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Biznesa un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Roberts Bērziņš, CFA

Roberts Bērziņš, CFA

Projektu vadītājs, Biznesa un Darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Ramona Daukste

Ramona Daukste

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums