Stratēģijas izstrāde

Daudzas organizācijas joprojām saskaras ar nopietnām problēmām, integrējot savu vīziju veiksmīgas stratēģijas izveidē. Uzņēmumu vadītājiem īsts izaicinājums ir ne tikai darbs pie stratēģijas, bet arī tās ieviešana.

PwC komanda ir gatava palīdzēt Jums izstrādāt Jūsu organizācijas stratēģiju un tās ieviešanas plānu. Mēs varam Jums palīdzēt pārskatīt un definēt Jūsu biznesa stratēģiju, lai radītu ilgtspējīgas konkurences priekšrocības un attīstītu iespējas Jūsu organizācijas nākotnes izaugsmei.

Izaicinājumi

 • Tirgus daļas pārvaldīšanas izaicinājumi, ņemot vērā pieaugošo konkurenci/ krīzes.
 • Arvien mainīgais normatīvais regulējums, pieprasot nepārtrauktu mainīgo normatīvā regulējuma prasību salāgošanu ar organizācijas vajadzībām.
 • Nepieciešamība iegūt skaidru nākotnes redzējumu.
 • Vispiemērotāko ieguldījumu prioritizēšana.
 • Nepieciešamība optimizēt / līdzsvarot organizācijas aktivitātes.
 • Nepieciešamība diversificēties.
 • Nepieciešamība izveidot papildu sinerģijas starp uzņēmumiem.
 • Atbilstoša aktivitāšu finansēšanas līmeņa panākšana.
 • Savu uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas stratēģiju definēšanas nepieciešamība.
 • Uzņēmuma biznesa plānu padziļinātas analīzes nepieciešamība (piemēram, pašreizējo un paredzamo darbību un konkurences pozīciju).
 • Neskaidra stratēģiskās un operatīvās plānošanas savstarpējā saistība, mērķi visos līmeņos nav savstarpēji saistīti.

PwC piedāvātie risinājumi

Stratēģijas izvērtējums

Mūsu risinājumi ietver stratēģijas diagnostiku (vīzija, misija, mērķi); korporatīvo stratēģisko mērķu noteikšanu; GDR noteikšanu; stratēģisko izmaksu vadību (ABC); uzņēmuma veselības pārbaudes; konkurētspējīgu salīdzinošo novērtēšanu; vērtību pārvaldību.

Aktīvu pārvaldīšanas stratēģijas izstrāde

PwC aktīvu un īpašumu pārvaldīšanas prakse nodrošina nozares pieredzes analīzi (aktīvu pārvaldītāji, riska ieguldījumu fondi, nekustamā īpašuma un privātā kapitāla uzņēmumi). 

Infrastruktūras uzlabošanas stratēģija

Tendenču izvērtēšana infrastruktūras un kapitāla projektos, sadarbība un analīze var mazināt riskus un kalpot kā ilgtermiņa plānu pamats.

IT stratēģijas izstrāde

Izstrādājot IT stratēģiju vadāmies gan pēc uzņēmuma biznesa stratēģijas, gan pēc nozares attīstības tendencēm, gan pēc uzņēmuma plānotā IT budžeta. Piedāvāsim IT stratēģijas iedzīvināšanas ceļa karti, balstoties uz biznesa vajadzībām un uzņēmuma attīstības plāniem.

Iepirkumi un iepirkumu procesa stratēģijas izstrāde

Mūsu risinājumi ietver iepirkumu modeļa modernizēšanu, lai samazinātu kopējās ar īpašumtiesībām saistītās izmaksas, apvienojot iekšējās vajadzības un prasības ar tirgus piedāvātajām iespējām. 

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Biznesa un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Roberts Bērziņš, CFA

Roberts Bērziņš, CFA

Projektu vadītājs, Biznesa un Darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Ramona Daukste

Ramona Daukste

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums