Projektu vadība

Kāpēc viena organizācija izdzīvo, kamēr otra nonāk strupceļā? Kāpēc cita organizācija ne tikai izdzīvo, bet arī plaukst? Arvien biežāk nākas secināt, ka atbilde uz šiem jautājumiem ir saistīta ar to, kā attiecīgās organizācijas plāno un vada savus projektus.

Ja projekts vai programma tiek strukturēti un atbilstoši īstenoti, tas bieži vien ir veiksmīgs. Ja šie elementi trūkst, projekts ir lemts neveiksmei. PwC ir pieredzējuši projektu vadības eksperti, kuri gadu desmitiem ir pielāgojuši pārbaudītus standartus un metodes projektiem un programmām - gan izveidošanas, gan ieviešanas laikā. PwC komandā ir dažādi projektu vadības profesionāļi ar tādiem vispāratzītiem sertifikātiem kā PRINCE2, PMP, ACCA, CFA un CIA, tādējādi spējot nodrošināt, ka katrs projekts tiek ieviests saskaņā ar jaunākajām tendencēm un projektu vadības standartiem.

Izaicinājumi

  • Projekti var izgāzties koordinētas plānošanas, resursu un aktivitāšu trūkumu dēļ, kā arī nepareizas komunikācijas/pārpratumu rezultātā.
  • Organizācijas nepārtraukti cenšas nodrošināt projekta izdošanos, ņemot vērā projekta neizdošanās kvantitatīvās un kvalitatīvās izmaksas. Tā kā uzņēmējdarbībai ir raksturīga integrācija, ir ļoti svarīgi, lai projekti tiktu pabeigti noteiktajā termiņā, izmaksu budžeta ietvaros, kā arī atbilstīgi klienta vēlmēm attiecībā uz kvalitāti, stratēģisko virzienu un attiecīgās programmas mērķi.
  • Organizācijai nav izveidota efektīva un uzticama projekta vadības funkcija.
  • Spēja ātri sasniegt mainīgos stratēģiskos, taktiskos un cilvēku mērķus
  • Organizācijai nav projekta vadības metodikas, kuras rezultātā projekti bieži mēdz būt sliktāki.

 

PwC piedāvātie risinājumi

Projektu vadības ārpakalpojums

Efektīvas projektu vadības nepieciešamība kopā ar pieredzējušiem un prasmīgiem projektu vadības speciālistiem kļūst arvien izplatītāka. 

Projektu vadības konsultācijas

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, organizācijām ir jāspēj realizēt pareizos projektus pareizajā laikā, vienlaicīgi pārtraucot tādu projektu īstenošanu, kuri vairs nevairo vērtību. Klienti paļaujas uz mūsu – uzticama neatkarīga konsultanta – pieredzi, kad mēs palīdzam viņiem organizēt, īstenot un izvērtēt projektus, lai sasniegtu šos mērķus

Projektu vadības īstenošana

Nobriedušu procesu un struktūru ieviešana, lai izraudzītos pareizos projektus, kuri pilnībā atbilst organizācijas stratēģijai, kas paredz optimizēt atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem un pareizā līdzsvara atrašanu starp organizācijas vadīšanu, aizsardzību un izaugsmi.

Pašreizējās situācijas novērtēšana

Mēs varam veikt jūsu pašreizējo projektu vadības procesa neatkarīgu analīzi, kā arī ieteikt uzlabojumu jomas.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Biznesa un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Roberts Bērziņš, CFA

Roberts Bērziņš, CFA

Projektu vadītājs, Biznesa un Darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Ramona Daukste

Ramona Daukste

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums