Procesu efektivizācija

Vai esat kādreiz domājis par laika un izdevumu daudzumu, kas tiek tērēts, lai radītu vērtību, par kuru klients ir apņēmies maksāt, un par laika un izdevumu daudzumu, kas tiek izšķiests?

Ieņēmumi un papildu resursi ir pieejami ne tikai ārpus organizācijas. Arī tās iekšienē var iegūt pietiekami būtiskus rezultātus. Vai viena un tā paša uzdevuma izpilde var būt mazāk resursu un laikietilpīga, neapdraudot produkta vai pakalpojuma kvalitāti?

Kvalificēti PwC eksperti, kuru kompetence ir apstiprināta ar starptautiskiem sertifikātiem, piedāvā risinājumu paketi, kas ļauj uzlabot procesu efektivitāti organizācijas iekšienē.

Izaicinājumi

  • Spēcīga konkurence: Organizācijām nepieciešams saīsināt piegādes termiņus un samazināt pakalpojumus un/vai preču cenas.
  • Pārvaldības instrumentu efektivitātes uzlabošanas potenciāls: organizācijas vēlas uzlabot savu efektivitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izmantojot jaunas izejvielas un būvniecības risinājumus.
  • Augstāks atalgojums un relatīvi zemāks ražīgums: jau vairākus gadus Latvijā bijis raksturīgs tas, ka ražīguma pieaugums bijis zemāks nekā atalgojuma pieaugums. Tas mazina valsts relatīvo konkurētspēju, kā arī mudina organizācijas meklēt veidus, kā uzturēt to konkurētspēju arī ārpus Latvijas.
  • Zemāki ekonomikas izaugsmes tempi: Zemāks ieņēmumu pieaugums (vai ieņēmumu samazinājums) liek organizācijām meklētu izmaksu samazināšanas iespēja.

PwC piedāvātie risinājumi

  • Vadības sistēmas un procesu analīze.
  • Funkcionālais audits.
  • KPI izstrāde un ieviešana.
  • Vērtību plūsmas kartēšana.
  • Vērtības ķēdes optimizēšanas risinājumu identificēšana (izmaksas, cikls, kvalitāte, krājumu pārvaldība).
  • Bez pievienotās vērtības un / vai nevajadzīgu posmu identificēšana un izslēgšana (samazināšana).

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Vadības un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Roberts Bērziņš, CFA

Roberts Bērziņš, CFA

Projektu vadītājs, Biznesa un Darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Vadītāja, Vadības konsultācijas, PwC Latvia

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Ramona Daukste

Ramona Daukste

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums