Priekšizpēte un biznesa plāni

Baņķierus un kapitāla investorus arvien vairāk interesē kvalitatīvāka ieskata gūšana par uzņēmumiem, kuros viņi ir iesaistījušies. Parasti uzņēmumiem ir nepieciešams biznesa plāns un finanšu modelis, kas par uzņēmumu piedāvā “skatu no malas”, balstoties uz starptautiskajiem standartiem un starptautisko formātu.

PwC komanda ir gatava palīdzēt Jums izstrādāt Jūsu biznesa plānus un veikt priekšizpēti, lai pielāgotos jaunajiem tirgus apstākļiem un izvērtētu nākotnes perspektīvas.

 

Izaicinājumi

  • Jūs attīstāt un paplašināt savu uzņēmējdarbību, un trešā puse pieprasa standartizētu ziņojumu par jūsu uzņēmumu, lai jūsu darījumu būtu iespējams pareizi saprast un salīdzināt ar citiem.
  • Jūsu biznesa partneri vai investori pieprasa trešās puses pārbaudi.
  • Jums nepieciešams finanšu modeļu audits un jūsu uzņēmējdarbības izvērtējums.
  • Jums nepieciešams profesionālas komandas, kura saprot jūsu uzņēmējdarbību un ir spējīga to prezentēt neatkarīgi, konsultācijas un norādījumi, piemēram, jautājumu uzdošanas-atbilžu sniegšana, lai uzlabotu plāna uzticamību visā procesa gaitā.

Mūsu pakalpojumu rezultātā

  • Darījums notiek straujāk, vieglāk un, iespējams, paverot plašāku piekļuvi gan tirgus dalībniekiem, gan naudas un kapitāla tirgiem
  • Iespēja izteikt labāku piedāvājumu tirgū – mūsu iesaistīšanās palīdz klientiem gūt labāku izpratni par viņu uzņēmējdarbību un nereti iedvesmo viņus mainīt savu pieeju

PwC piedāvātie risinājumi

Biznesa plāna izstrāde un uzraudzība

Mēs uzraugām biznesa plānu un finanšu modeļu sagatavošanu standartizētā formātā atbilstoši investoru un banku prasībām. Mūsu biznesa plāna izstrādes risinājumi ietver: (1) ārēju analīzi (uzņēmējdarbības vides analīze, nozares fona analīze, tirgus analīze, konkurentu analīze); (2) uzņēmējdarbības analīzi (piemēram, veselības pārbaudes); (3) biznesa / naudas plūsmas plānus; (4) rīcības plānus. 

Atbilstības nodrošināšana

Mēs nodrošinām atbilstību Latvijas un starptautisko institūciju, tostarp valsts banku, privāto banku, eksporta kredītaģentūru prasībā.

Neatkarīga novērtējuma izstrāde

Mēs cieši sadarbojamies ar komerciālās uzticamības pārbaudes komandu, kas var sniegt neatkarīgu novērtējumu par biznesa plāna pieņēmumiem, kā arī pamatot plānu ar tirgus analīzes un prognožu datiem, kā arī komentāriem.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Vadības un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Roberts Bērziņš, CFA

Roberts Bērziņš, CFA

Projektu vadītājs, Biznesa un Darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Vadītāja, Vadības konsultācijas, PwC Latvia

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Ramona Daukste

Ramona Daukste

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums