Izmaksu samazināšana

Izmaksu pārvaldība visā pasaulē koncentrējas uz organizatorisko struktūru uzlabošanu:

  • Radot ietaupījumus, veicot izmaksu bāzes analīzi un pielietojot gan ārējos, gan iekšējos standartus; izstrādājot un ieviešot uzlabojumus, ko panāk, racionalizējot darbības un projektus, izmantojot koplietojamus pakalpojumus vai ārpakalpojumus un štatu samazināšanas programmas;
  • Palielinot uzņēmumu pirktspēju, analizējot pašreizējos izdevumus, identificējot ietaupīšanas iespējas un izveidojot uzlabotas iepirkuma struktūras un kontroles;
  • Ieviešot Izmaksu vadības stratēģijas, izstrādājot pastāvīgu ieguvumu gūšanas plānu un veicot iepirkumu analīzi.

Mēs palīdzam klientiem identificēt viņu galvenos izmaksu un vērtību rašanās faktorus un sadarbojamies ar viņiem, lai izvērtētu, kā attiecīgos faktorus varētu labāk pārvaldīt. Mēs analizējam ieguvumus un riskus saistībā ar izmaksu un vērtības optimizāciju gan iekšējos procesos, gan ārējās attiecībās ar klientiem un piegādātājiem.

Mēs sniedzam atbalstu uzņēmumu vadītājiem, finanšu direktoriem, kontrolieriem un finanšu pārvaldniekiem ar mērķi uzlabot viņu finanšu funkcijas, lai rastos lielāks labums uzņēmumam. Mēs plānojam savu atbalstu tā, lai nodrošinātu, ka finansējums atbilst izaicinājumiem, kas saistīti ar atbilstību kontroles standartiem, efektīvu lietvedības iespēju izmantošanu un atbalstu uzņēmējdarbībai.

 

Izaicinājumi

  • Atbilstības un kontroles uzturēšana. Uzņemoties atbildību pret uzņēmumu un finanšu institūcijām, atbilstības un kontroles jautājumi ir uzņēmumu vadītāju darba kārtības prioritāšu saraksta augšgalā. Daudzu izmantotā pieeja bijusi taktiska, nevis stratēģiska. Ir nepieciešami nopietnāki un ilgtspējīgāki risinājumi. Arvien lielāka nozīme ir spējai elastīgi reaģēt uz turpmākajām regulējuma izmaiņām.
  • Efektivitātes nodrošināšana. Pašreiz kā nekad iepriekš nākas pieredzēt daudz lielāku spiedienu uz līdzekļu, resursu un jaudu izmantošanu. Ieguvumus var radīt nevajadzīgu darbību likvidēšana, darbību apvienošana (piemēram, koplietojuma pakalpojumu izmantošana), procesu standartizācija un automatizācija. Atsevišķos gadījumos šo darbību rezultātā gūtais izmaksu ietaupījumu pārsniedz 50 procentus.
  • Esošās situācijas un izaicinājumu definēšana. Dažādās organizācijās izpratne izpaužas atšķirīgi. Tā ietver efektīvas veiktspējas pārvaldības sistēmas nodrošināšanu, zināšanas par galvenajiem uzņēmējdarbības faktoriem, kā arī uzņēmuma lēmumu attiecībā uz šiem faktoriem gan apšaubīšanu, gan atbalstīšanu.

PwC piedāvātie risinājumi

Pārvaldības standarti

Atbalsts pārvaldības standartu ieviešanā, lai saskaņotu finanšu un uzņēmējdarbības mērķus.

Izmaksu samazināšana

Izmaksu samazināšanas un finanšu funkcijas efektivitātes uzlabošanas iespēju izvērtējums.

Finanšu mērķu saskaņošana

Atbalsts finanšu un uzņēmējdarbības mērķu saskaņošanā, lai nodrošinātu efektīvu darbības rezultātu (veiktspējas) pārvaldības un izaicinājumu mazināšanas mehānismu.

Kontroles līdzsvara ievērošana

Atbilstoši sabalansētu kontroļu izveide, neierobežojot uzņēmējdarbību.

Nepārtrauktas izmaiņas kā "normāls" stāvoklis

Izpēte, kā ieviest pārmaiņu iespējas jūsu finanšu organizācijā.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Biznesa un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Roberts Bērziņš, CFA

Roberts Bērziņš, CFA

Projektu vadītājs, Biznesa un Darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Silga Gintere

Silga Gintere

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Ramona Daukste

Ramona Daukste

Biznesa konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Sekojiet mums