IT risinājumu efektivizācija

Digitālā attīstība ir sasniegusi jaunas virsotnes. Lietotājiem tiek piedāvāts arvien lielāks risinājumu klāsts katra biznesa procesa digitalizācijai un automatizācijai. Tomēr koncentrēšanās tikai uz piedāvātajiem risinājumiem un to tehnoloģiskajām funkcijām bieži vien rada neskaidrības to lietošanā.

Sākumā jāizpēta biznesa procesi, identificējot nepieciešamos uzlabojumus, kur jauni tehnoloģiski risinājumi sniegtu vislielāko pievienoto vērtību. Nākamais solis ir novērtēt tirgū pieejamos IT risinājumus un to sniegtos uzlabojumus biznesa procesu realizēšanā. Jāizvērtē, lai IT risinājums ne tikai atbilstu konkrētajiem biznesa procesiem, bet risinātu arī iespējamās problēmas nākotnē, samazinot patērēto laiku un attīstot biznesa vērtību.

Izaicinājumi

  • Profesionāla izvērtējuma nepieciešamība IT risinājuma ieviešanai par sasniegtajiem mērķiem un sistēmas atbilstību specifikācijā norādītajām prasībām.
  • Uzņēmuma IT jomas un izmantoto risinājumu specializācijas uz biznesa procesiem trūkums, tiem nespējot nodrošināt risinājuma lietošanas priekšrocības.
  • Integrācijas problēmas, kas radušās daudz un dažādu pakalpojumu sniedzēju radītu risinājumu lietošanas rezultātā.
  • Stratēģiski svarīgu mērķu realizēšanas nepieciešamība, lai nodrošinātu IT risinājumu ātru ieviešanu, pārdomātu integrāciju, vienkāršotu lietošanu un atbalstu.

PwC piedāvātie risinājumi

Digitālā transformācija

Digitālā transformācija, kas balstīta uz IT risinājumu ieviešanu vai restrukturizāciju.

Datu analīze

Visaptveroša datu analīze, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesus organizācijā.

Situācijas izvērtēšana

Esošo IT procesu pārskatīšana un novērtēšana, un mērķa procesu ieviešana.

Procesu modelēšana

Biznesa procesu modelēšana un analīze.

Tehnisko specifikāciju izstrāde

Tehniskās specifikācijas dokumentācijas un augsta līmeņa risinājumu arhitektūras izstrāde.

IT izdevumu pārskatīšana

Izmaksu un IT izdevumu pārskatīšana, kā arī potenciālo ietaupījumu noteikšana.

Efektivitātes risinājumi

Efektivitātes nodrošināšanas risinājumu izstrāde un nepārtrauktas IT risinājumu optimizācijas pamatdarbības.

Risku analīze

Riska analīze, pamatojoties uz starptautiskiem standartiem un ar nozari saistītām normatīvajām prasībām.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Vadības un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Baiba Apine

Baiba Apine

Direktore, IT konsultācijas, PwC Latvia

Beāte  Krauze

Beāte Krauze

Vecākā konsultante, IT konsultācijas, PwC Latvia

Harijs  Baranovs

Harijs Baranovs

Vecākais konsultants, IT konsultācijas, PwC Latvia

Sekojiet mums