Vērtības noteikšana

Veiksmīgas stratēģijas izstrādāšanai nepieciešama padziļināta izpratne par pieejamajām alternatīvām, jāņem vērā iznākumu nenoteiktība un jāsaprot, kā jūsu lēmumi ietekmēs uzņēmuma vērtību.

Mēs Jums varam palīdzēt

Neatkarīgi no tā, vai jūs pērkat vai pārdodat uzņēmumu, uzņēmuma vērtības noteikšana būs viena no pirmajām veicamajām darbībām. Mēs palīdzēsim jums gūt labu izpratni par attiecīgā uzņēmuma vērtību un noteiksim patieso vērtību iespējamajā pārdošanas vai iegādes darījumā, uzņēmumu darījumu vai nodokļu plānošanā.

Iegādājoties uzņēmumu, jūs vēlēsieties noteikt attiecīgā darījuma ietekmi uz savu peļņu uz vienu akciju, kā arī gūt pārliecību, ka darījuma rezultāti tiks pienācīgi atspoguļoti finanšu pārskatos. Mēs veicam pirkšanas cenas sadalīšanas (PPA) un vērtības samazināšanās pārbaudes saskaņā ar SFPS kā neatkarīgi konsultanti. Mēs identificējam visus nemateriālos aktīvus, kas atbilst SFPS atzīšanas kritērijiem, un aplēšam visu aktīvu un saistību, tostarp iespējamo saistību, patieso vērtību. Iegādājoties uzņēmumu, jūs vēlēsieties noteikt attiecīgā darījuma ietekmi uz savu peļņu uz vienu akciju, kā arī gūt pārliecību, ka darījuma rezultāti tiks pienācīgi atspoguļoti finanšu pārskatos. Mēs veicam pirkšanas cenas sadalīšanas (PPA) un vērtības samazināšanās pārbaudes saskaņā ar SFPS kā neatkarīgi konsultanti. Mēs identificējam visus nemateriālos aktīvus, kas atbilst SFPS atzīšanas kritērijiem, un aplēšam visu aktīvu un saistību, tostarp iespējamo saistību, patieso vērtību.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvia

Follow us