Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (A&P)

A&P ir viens no ātrākajiem izaugsmes veidiem, taču tas nav visdrošākais, turklāt nereti ieinteresētās personas nesaņem no darījuma sagaidīto uzņēmuma vērtību.

 

 

Kā PwC var palīdzēt?

  • Pateicoties gan mūsu plašajam tīklam, gan dziļajām zināšanām par nozari, mēs pastāvīgi sekojam norisēm tirgos un spējam pamanīt iespējas un nokomplektēt speciālistu komandas darījuma izpildei, rodoties tādai nepieciešamībai.
  • Identificējot atbilstošus pircējus un īstenojot pārdošanas darījumu tā, lai mūsu klientam tiktu nodrošināta vislabākā cena.
  • Mēs esam piedalījušies lielākā skaitā privatizāciju nekā jebkura cita profesionālo pakalpojumu sniegšanas organizācija, turklāt daļa mūsu darbinieku specializējas šajā jomā un konsultē klientus par privatizācijas iespēju izmantošanu.
  • Balstoties uz dziļajām zināšanām par nozari, palīdzot kapitālsabiedrībām identificēt tādus uzņēmumus, kuri piedāvā labu stratēģisko saderību, kā arī palīdzot uzņēmumu pārņemšanas, apvienošanās un kopuzņēmumu veidošanas gadījumā, nodrošinot konkurences priekšrocību veidošanos un uzturēšanu.
  • Mēs cieši sadarbojamies ar privātā kapitāla jomas klientiem, palīdzot tiem uzņēmumu pārņemšanas darījumos un konsultējot par to uzņēmumu atsavināšanu. Mūsu globālo partnersabiedrību tīkla pārsegums un mūsu ciešās attiecības bieži ļauj mums pamanīt privātā kapitāla ieguldīšanas iespējas uz vietas, kā arī nokomplektēt uz vietas nepieciešamās speciālistu komandas.

 

 

Uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšana var būtiski vairot uzņēmējdarbības vērtību, taču ir jāgūst pārliecība, ka katrs darījuma procesa posms ir bijis sekmīgs — sākot ar novērtēšanu un beidzot ar sarunām un darījuma noslēgšanu, turklāt šo darbību veikšanai ir nepieciešama liela pieredze un zināšanas.

Mūsu pakalpojumi palīdz klientiem sasniegt savus stratēģiskos mērķus, identificējot un īstenojot iespējas apvienoties ar kādu uzņēmumu vai iegādāties to.

Globalizācija nozīmē to, ka iespējas var rasties jebkurā pasaules vietā. Pateicoties mūsu globālajam partnersabiedrību tīklam, mēs spējam sniegt pakalpojumus vietās, kur tie ir nepieciešami.

Attiecīgo darījumu var ietekmēt daudzi aspekti – sākot ar normatīvajiem ierobežojumiem un beidzot ar nodokļu jautājumiem. Kā vislielākajai profesionālo pakalpojumu organizācijai pasaulē mums ir iespēja pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus, lai risinātu konkrētus izaicinājumus, ja tādi rastos.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us