Pirkuma-pārdošanas līgums

Mēs konsultējam pircējus un pārdevējus par to, kā nodrošināt lielāku darījuma vērtību, ņemot vērā pirkuma-pārdošanas līguma (PPL) finanšu un grāmatvedības aspektus, kā arī sagatavojot un pārraugot pārskatu sagatavošanu.

 

 

Sale and Purchase Agreement

Iespējamie jautājumi

  • Jūs esat iecerējuši atsavināt uzņēmumu un vēlaties izvērtēt fiksētās cenas relatīvās priekšrocības, un citi darījuma noslēgšanas mehānismi saistībā ar jūsu darījumu
  • Jūs atsavināt uzņēmumu un vēlaties nodrošināties pret cenas samazināšanu no potenciālo pircēju puses, gan maksājamās atlīdzības noteikšanas procesā, gan izmantojot mehānismus pēc darījuma noslēgšanas
  • Jūs iegādājaties uzņēmumu un vēlaties identificēt un atbilstoši novērst iespējamos "parādsaistībām" līdzīgos posteņus un citus finanšu riskus, paredzot PPL noteikumus par atlīdzības samazināšanu vai mehānismu pēc darījuma noslēgšanas, vai ar garantiju un apdrošināšanas starpniecību
  • Iecerētais darījums ietver cenas noteikšanu pēc darījuma noslēgšanas. Jūs vēlaties, lai PPL būtu jums izdevīgs, kā arī tiktu samazinātas otrā līdzēja iespējas manipulēt ar cenu

 

Jebkurā darījumā pirkuma-pārdošanas līgums (PPL) atspoguļo galveno komerciālo un cenu noteikšanas sarunu iznākumu. Pircēji un pārdevēji lieto arvien sarežģītākas metodes, cenšoties gūt iespējami lielāku vērtību gan sarunās, gan izpildot PPL noteikumus.


Mēs varam palīdzēt jums un jūsu konsultantiem apsvērt korekcijas, kas tiks veiktas uzņēmuma vērtībai un pašu kapitāla vērtībai, kā arī formulēt argumentus un pretargumentus jūsu piedāvātās pieejas pamatošanai.


Mēs varam konsultēt jūs par atbilstošu finanšu kritēriju noteikšanu (vai attiecīgām cenu korekcijāmfiksētās cenas mehānisma gadījumā) un saistītiem pamatojumiem sarunās par cenas noteikšanu un sagatavojot PPL projektu.

Mēs varam palīdzēt jums izvērtēt apgrozāmā kapitāla prasības, lai noteiktu normalizētā apgrozāmā kapitāla apjomu PPL nolūkam.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us