Pircēja puses un Pārdevēja puses uzticamības pārbaude

Apsverot uzņēmuma iegādi, pircējam jāpārbauda visi savi pieņēmumi par attiecīgo uzņēmumu. Ja gribat pārdot savu uzņēmumu (vai tā daļu), jums būs jāsniedz detalizēts ziņojums par tā finanšu stāvokli potenciālajiem pircējiem, t.i., jānodrošina pārdevēja puses uzticamības pārbaude.

 

 

Tirgus stāvoklis

Visiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti uzņēmuma iegādē no pircēja puses, jānodrošina, ka viņu rīcībā esošā finanšu informācija ir tik precīza, cik vien iespējams, lai ne tikai nepieļautu, ka pircējs pārmaksā par pirkumu, bet arī lai nodrošinātu pārvaldības un riska vadības mērķu izpildi.Visiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti uzņēmuma iegādē no pircēja puses, jānodrošina, ka viņu rīcībā esošā finanšu informācija ir tik precīza, cik vien iespējams, lai ne tikai nepieļautu, ka pircējs pārmaksā par pirkumu, bet arī lai nodrošinātu pārvaldības un riska vadības mērķu izpildi.

Ieņēmumi

Tā kā darījumi pēc būtības ir sarežģīti un tajos ir daudz “slēptu” risku, ieinteresētās puses ne vienmēr iegūst Uzņēmuma vērtību , kuru tās bija cerējušas gūt. Tas ir saistīts ar informācijas trūkumu gan pircējiem, gan pārdevējiem, kas ir raksturīgi katrā darījumā. Finanšu uzticamības pārbaudes veikšanas rezultātā ir iespējams mazināt riskus, novērst informācijas trūkumu un gūt vislielāko atdevi no darījumiem.

 
 
 

Iespējamie jautājumi

 • Jūsu uzņēmuma stratēģija paredz uzņēmuma daļas atsavināšanu, vai nu nodalot attiecīgās struktūrvienības vai pārdodot esošās struktūrvienības
 • Jūsu uzņēmums reorganizē savas darbības /maina darbības virzienu
 • Jūs vēlaties likt uzsvaru uz galvenajiem sava portfeļa uzņēmējdarbības veidiem vai atgriezt vērtību akcionāriem
 • Jūs esat sākuši izjust spiedienu no finansētājiem, jo ir pasliktinājušies uzņēmuma finanšu rādītāji.

 

 

 

Kā mēs varam jūs atbalstīt?

 • Palīdzot pārdevējiem labāk kontrolēt pārdošanas procesu un laika grafiku, kas var veicināt augstākas uzņēmuma pārdošanas cenas noteikšanu
 • Nodrošinot pamatotākus datus pircējiem par uzņēmumu un tā naudas plūsmas veidiem. Šī informācija lieti noderēs, lemjot gan par cenu, gan par aizņemtā kapitāla līmeni, kuru attiecīgā struktūra varēs uzturēt
 • Samazinot uzņēmējdarbības pārtraukšanas risku, nodrošinot labāku kontroli pār pārdošanas procesu
 • Palīdzot pamatot pārdošanas memorandā sniegtos faktus, skaitļus un informāciju
 • Atbrīvojot pircēju no nepieciešamības veikt savu uzticamības pārbaudi, ņemot vērā, ka pircējs varēs paļauties uz pārdevēja uzticamības pārbaudes ziņojumu
 • Pārdevēja puses speciālisti var paātrināt visa pārdošanas procesa tempu un uzturēt iniciatīvu
 • Agrīni identificējot kritisko vērtību ietekmējošās problēmas, paredzot iespēju “pārgrupēt un izlabot” tās bez liekas publicitātes
 • Nodrošinot ātru nodalīšanas izpildi no tās izsludināšanas brīža, kas samazinās uzņēmējdarbības pārtraukšanas risku un paātrinās uzņēmuma nodošanu jaunajiem īpašniekiem
 • Samazinot nenoteiktības risku finanšu pircējiem, iespējams, pamatojot augstākus cenas piedāvājumus.

 

 

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us