Korporatīvās finanses

Inovatīvi, globāli darījumu un finansēšanas risinājumi, kas ļauj mūsu klientiem identificēt vērtību, kā arī radīt un iegūt to.

 

Veiksmīgu darījumu pamatā ir pareizas stratēģijas izvēle, efektīva plānošana, izpilde un pārvaldība pēc darījuma noslēgšanas. Mūsu Korporatīvo finanšu prakse piedāvā neatkarīgus un radošus uzņēmumu iegādes, nodalīšanas un finansēšanas risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem.

 

 

 

 

Esat kapitālsabiedrība vai privāts uzņēmums un vēlaties pārdot visu savu uzņēmumu vai tā daļu?

Mūsu darbs ietver turpmāk minēto:

  • uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumi – darbojamies kā galvenais konsultants jautājumos, kas saistīti ar visa uzņēmuma vai tā daļas pirkšanu vai pārdošanu;
  • publisko-privāto partneru darījumi – konsultējam gadījumos, kad valsts uzņēmuma akcijas vairs nekotē biržā, un tas kļūst par privātu personu;
  • privātā kapitāla darījumi — darījumu uzsākšana un izpilde, palīdzības sniegšana saistībā ar finansējuma piesaisti, iziešanas stratēģijas plānošanu un plānošanu (strukturēšanu);
  • publiskā un privātā sektora partnerības darījumi – palīdzam klientiem sagatavot un izvērtēt publiskā un privātā sektora partneru līgumus par publisko pakalpojumu sniegšanu;
  • projektu finansēšanas darījumi – klientu konsultēšana par finansēšanas un komerciālajām stratēģijām infrastruktūras projektos;
  • ekonomisko pamatojumu sagatavošana publiskā sektora vajadzībām – atbalsta sniegšana klientiem, sagatavojot ekonomiskos pamatojumus, izvērtējot dažādus publiskā sektora projektu īstenošanas veidus un pakalpojumu sniegšanu; un
  • ar nekustamo īpašumu saistītie darījumi – klientu konsultēšana par nekustamo īpašumu darījumiem ar mērķi nodrošināt vērtības gūšanu no nekustamo īpašumu portfeļiem.

 

 

 

 

corporate finance

PwC var palīdzēt?

  • Konsultējot uzņēmumus visos pārdošanas procesa posmos, sākot ar darījuma definēšanu, stratēģisko un finanšu iespēju izvērtēšanu, un beidzot ar vietējo, starptautisko, korporatīvo un finanšu pircēju identificēšanu un sarunu procesa vadīšanu.
  • Pateicoties mūsu globālajam partnersabiedrību tīklam, mums ir plaša pieredze uzņēmumu nodalīšanas pakalpojumu sniegšanā, tostarp realizējot gan komplicētus darījumus, kas ietver no lielām kapitālsabiedrībām, kuras atrodas vairākās jurisdikcijās, nodalītu uzņēmumu atsavināšanu, gan pārdodot vietējos īpašnieku pārvaldītus uzņēmumus.

 

 

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us