Darījumu modelēšana

Finanšu modeļus izmanto gandrīz ikviena kritiski svarīga ekonomiskā lēmuma pamatošanai. Ir būtiski svarīgi, lai jūsu modelis būtu uzticams, t.i., pieņemot lēmumus, kas ietekmē jūsu uzņēmuma nākotni, jūs izmantojat precīzu informāciju.

 

 

Mēs izstrādājam un piedāvājam jūsu uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstošus finanšu modeļus, turklāt mūsu īpašā modeļu izvērtēšanas metodoloģija nodrošina jums nepieciešamo pamatojumu, pieņemot svarīgus lēmumus par savu uzņēmumu.

 

 

Iespējamie jautājumi

  • Jūs attīstāt un paplašināt savu uzņēmējdarbību; lai iegūtu trešo personu atbalstu, jums ir nepieciešama standarta prezentācija par jūsu uzņēmumu, lai būtu iespējams gūt pareizu priekšstatu par attiecīgo darījumu un salīdzināt to ar citiem.
  • Jūsu biznesa partneri vai investori pieprasa neatkarīgas puses pārbaudes veikšanu.
  • Jums nepieciešams jūsu finanšu modeļu audits un jūsu uzņēmējdarbības pārbaude.
  • Jums nepieciešams profesionālas speciālistu komandas, kas saprot jūsu uzņēmējdarbību un spēj izklāstīt to trešajām pusēm, padoms un ieteikumi.

Priekšizpēte, finanšu analīze un projektu finansēšana

Mēs konsultējam uzņēmumus, valsts un pašvaldību iestādes par nozīmīgiem un stratēģiski svarīgiem investīciju projektiem no to agrīnā posma līdz nobeiguma posmam, kā arī palīdzam piesaistīt līdzekļus un sagatavot biznesa plānus un ilgtermiņa finanšu prognozes.

Kā Valdības vai ieguldītāju padomnieki esam bijuši tieši iesaistīti daudzu lielāko privatizāciju Latvijā īstenošanā. Esam konsultējuši par nozaru un uzņēmumu reorganizāciju, kā arī dažādiem finanšu aspektiem un finansējuma piesaistīšanas iespējām infrastruktūras un citiem investīciju projektiem.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us