Darījumu pakalpojumi

Mēs palīdzēsim nodrošināt jums izdevīgākus darījuma noteikumus un radīt vērtību, apvienojot, iegādājoties, atsavinot un reorganizējot uzņēmumus.

Mēs palīdzam klientiem panākt izdevīgākus darījumu noteikumus un radīt vērtību, apvienojot, iegādājoties, atsavinot un reorganizējot uzņēmumus. Mūsu pieredzējušie speciālisti spēj objektīvi novērtēt situāciju un būt līdzās klientam no darījuma sākuma līdz beigām.


Iespējamie jautājumi

  • Jūs vēlaties izpētīt ieguldīšanas iespējas Latvijā.
  • Jūs vēlaties izvērtēt iespējamais tirgus segmenta pievilcīgumu, mērķuzņēmuma iespējas un konkurences priekšrocības.
  • Jūs vēlaties gūt izpratni par galvenajiem mērķuzņēmuma finanšu, nodokļu un normatīvajiem riskiem.
  • Jūs gribat pārdot uzņēmumu un nodrošināt, lai iespējamajiem pircējiem rastos skaidrs priekšstats par to.

Kā mēs varam palīdzēt?

  • Operatīvi izvērtējot darījuma mērķi un galvenos jautājumus, kas galu galā noteiks veicamo darbību virzienu.
  • Iepazīstinot jūs ar vairākām attiecīgā mērķa sasniegšanas iespējām, ņemot vērā grāmatvedības uzskaites, nodokļu, juridiskos un akcionāru apsvērumus.
  • Šim darījuma sākotnējās iespējamības izvērtēšanas posmam sekos detalizētas analīzes posms, kura mērķis ir apstiprināt risinājumu, kuram tiek dota priekšroka; mēs pastāvīgi atbalstīsim jūs visā darījuma īstenošanas posmā.
transaction services

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us