Skip to content Skip to footer

Loading Results

Stratēģija

Daudziem uzņēmumiem vēl joprojām nākas saskarties ar nopietnām problēmām, iestrādājot savu vīziju veiksmīgas stratēģijas izveidē. Uzņēmumu vadītājiem īsts izaicinājums ir ne tikai darbs pie stratēģijas, bet arī tās īstenošana.

 

 

Kā mēs varam palīdzēt?

PwC aktīvu un īpašumu pārvaldīšanas prakse nodrošina vienreizēju pieredzi par šo nozari, tostarp pieredzi attiecībā uz aktīvu pārvaldītājiem, riska ieguldījumu fondiem, nekustamā īpašuma firmām un privātā kapitāla uzņēmumiem. Balstoties uz pieredzi, kas gūta, sadarbojoties ar aktīvu pārvaldītājiem visā pasaulē, mēs varam jums palīdzēt risināt problēmas, kas jārisina šodien.

Tendenču izvērtēšana infrastruktūras un kapitāla projektos, sadarbība un analīze var mazināt riskus un kalpot kā ilgtermiņa plānu pamats.

Tehnoloģijas un inovācijas nodrošina uzņēmumu izaugsmes iespējas. Mēs ievirzīsim jūs uz pareizā ceļa, lai izstrādātu tehnoloģijas, kas ir saskaņotas ar atdevi no uzņēmējdarbības.

PwC var palīdzēt jums modernizēt savu iepirkumu modeli nolūkā samazināt kopējās ar īpašumtiesībām saistītās izmaksas, apvienojot iekšējās vajadzības un prasības ar tirgus piedāvātajām iespējām. Mēs palīdzam klientiem transformēt iepirkumus par stratēģisku, komerciāli orientētu funkciju ar stabilām saiknēm visā uzņēmumā un finanšu sekām.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvia

Follow us