Valsts un privātā sektora partnerības

Publiskā un privātā sektora partnerības ir inovatīvs veids, kādā valdības sadarbojas ar privāto sektoru, nolūkā sniegt kvalitatīvus publiskos pakalpojumus par vislabāko cenu.

Mūsu uzdevums ir izprast, sniegt padomus un atrisināt sarežģījumus, kuri rodas darījumos saistībā ar finansēšanu un politiku, sadarbojoties publiskajam un privātajam sektoram. Īpaši izaicinājumi ir saistīti ar attiecīgo darījuma un finanšu struktūru, kas paredzētas risku efektīvai pārvaldīšanai šajā jomā, radīšanu.

Projekta finansēšana ilgtermiņā nosaka nepieciešamību pēc īpašām zināšanām par dažnedažādām attiecīgās nozares vietējām un starptautiskajām iestādēm. Pateicoties mūsu plašajai pieredzei, kas gūta vairāk nekā desmit gadu garumā, sniedzot autoritatīvas un novatoriskas konsultācijas par visdažādākajiem darījumiem visā pasaulē, mūsu globālo pieredzi un vietējām zināšanām, mēs spējam izstrādāt integrētas stratēģijas un piedāvāt pakalpojumus, kuri atbilst mūsu klientu vajadzībām.

Konkrēti, mūsu pakalpojumi ietver:

 • atbalstu publiskajam sektoram, izstrādājot pareizo pieeju iepirkumam
 • atbalstu privātā sektora partneriem gūt vislielāko labumu no procesa

Vienošanās par darījuma finanšu aspektiem 

Sadarbojoties ar publisko sektoru, mūsu pakalpojumi ietver:

 • Vēlamo rezultātu un to izpildes prasību noteikšana
 • PPP ilguma noteikšana un piešķiršanas nosacījumi
 • Maksājumu mehānisma privātajam partnerim (privātajiem partneriem) noteikšana
 • Finansēšanas struktūras izveide
 • Pamata cenas piedāvājums
 • Publiskā sektora salīdzinātājs
 • Izmaksu-ieguvumu analīze
 • Iepirkumu procesa izveide un ieviešana
 • Konkurences veicināšana starp pretendentiem
 • Intereses izteikšanas (EOI), cenas pieprasījuma (RFQ) un RFP dokumentācijas sagatavošana
 • Piedāvājumu izvērtēšana
 • Atbalsts sarunas
 • Atbalsts juridiskās dokumentācijas sagatavošanā
 • Darījuma slēgšanas

Business Case and Feasibility Analysis

Privātais sektors

Sadarbojoties ar privāto sektoru, piedāvājam šādus pakalpojumus:

 • Uzņēmējdarbības iespēju analīze
 • Konsorcija izveide
 • Finansēšanas plāna izstrāde un sagatavošana
 • Finansētāju vēstuļu par ieinteresētību pārvaldīšana
 • Piedalīšanās sarunās par PPP noteikumiem
 • Finansēšanas plāna iepirkumu procesa izstrāde
 • Informācijas memoranda sagatavošana
 • Kredītspējas uzlabošanas alternatīvu izskatīšana
 • Atbalsts sarunās
 • Atbalsts juridiskās dokumentācijas sagatavošanā
 • Optimālas cenas noteikšana
 • Darījuma slēgšana

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us