Uzņēmuma darbības rezultātu (veiktspējas) pārvaldība

Augstākā līmeņa vadītājiem bieži trūkst ticamas informācijas vadības lēmumu pieņemšanai. Tas ir saistīts, galvenokārt, ar vāju koordināciju starp vadības sistēmām, tostarp stratēģiskās vai vidējā termiņa plānošanas, budžeta sastādīšanas vai finanšu vai vadības grāmatvedības sistēmām.

 

 

Veiktspējas uzlabojumi sekmē labākus darbības rezultātus, uzlabojot uzņēmuma galveno uzņēmējdarbības jomu efektivitāti un lietderīgumu. Balstoties uz mūsu dziļo izpratni par finanšu, risku pārvaldības/atbilstības, IT sistēmām, kā arī darbības un cilvēkresursu aspektiem, mēs palīdzam klientiem apzināt un īstenot izmaksu samazināšanas iniciatīvas, uzlabot izmaksu pārvaldību un kontroli, identificēt un pārvaldīt riskus un uzlabot kvalitāti.

Mēs piedāvājam konsultācijas un atbalstu par klienta svarīgākajām problēmām, izmantojot tehnoloģiju, datu pakalpojumus, kā arī pārmaiņu un programmu efektivitātes prasmes nolūkā nodrošināt vislabāko risinājumu klientiem.

 

 

Kā PwC var palīdzēt:

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us