Procesu efektivitāte

Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies par to, cik daudz laika un naudas tiek iztērēts, radot vērtību, par kuru klients ir gatavs samaksāt, un cik daudz laika un naudas tiek vienkārši izšķiests?

 

 

Ieņēmumi un papildu resursi ir pieejami ne tikai tirgū. Būtiskus resursus ir iespējams iegūt arī organizācijas iekšienē. Vai tāda paša uzdevuma izpilde ir iespējama ar mazāku resursu un laika patēriņu, nepazeminot produkta vai pakalpojuma kvalitāti?

 

 

Problēmas, ar kurām saskaras organizācijas:

Spēcīgāka konkurence

Organizācijām nākas saīsināt piegādes termiņus un samazināt pakalpojumus un/vai preču cenas.

View more

Pārvaldības instrumentus efektivitātes uzlabošanai neizmanto pilnībā

Organizācijas vēlas uzlabot savu efektivitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izmantojot jaunas izejvielas un būvniecības risinājumus. Tomēr organizācijas var iegūt pamanāmas konkurences priekšrocības tirgū, arī pielietojot pārvaldības risinājumus.

View more

Augstāks atalgojums un relatīvi zemāks ražīgums

Jau vairākus gadus Latvijā bijis raksturīgs tas, ka ražīguma pieaugums bijis zemāks nekā atalgojuma pieaugums. Tas mazina valsts relatīvo konkurētspēju, kā arī mudina organizācijas meklēt veidus, kā saglabāt savu uzņēmējdarbību ne tikai Latvijā.

View more

Zemāki ekonomikas izaugsmes tempi

Zemāks ieņēmumu pieaugums (vai ieņēmumu samazinājums) liek organizācijām meklētu izmaksu samazināšanas iespējas.

View more

 

 

PwC piedāvātie risinājumi:

Vērtību ķēdes analīze. Vērtību kartes izveide. Risinājumu, kuri optimizē vērtību ķēdi, identificēšana (izmaksas, cikls, kvalitāte, krājumu vadība). Posmu, kuri nevairo vērtību, identificēšana un likvidēšana (samazināšana).Methods used - 6 Sigma, LEAN, TOC, PITBM, etc

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us