Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Izmaksu samazināšana

Mēs palīdzam klientiem identificēt viņu galvenos izmaksu un vērtību rašanās faktorus un sadarbojamies ar viņiem, lai izvērtētu, kā attiecīgos faktorus varētu labāk pārvaldīt. Mēs analizējam ieguvumus un riskus saistībā ar izmaksu un vērtības optimizāciju gan iekšējos procesos, gan ārējās attiecībās ar klientiem un piegādātājiem.

 

 

Izmaksu pārvaldības mērķis ir noteikt organizācijas struktūru uzlabošanas iespējas:

  • radot ietaupījumus, ko panāk, analizējot izmaksu bāzi, pielietojot gan ārējos, gan iekšējos standartus; izstrādājot un ieviešot uzlabojumus, ko panāk, racionalizējot darbības un projektus, izmantojot koplietojamus pakalpojumus vai ārpakalpojumus un štatu samazināšanas programmas;
  • palielinot uzņēmumu pirktspēju, ko panāk, analizējot pašreizējos izdevumus, identificējot ietaupīšanas iespējas un izveidojot uzlabotas iepirkuma struktūras un kontroles;
  • ieviešot Izmaksu vadības stratēģijas, izstrādājot pastāvīgu ieguvumu gūšanas plānu un veicot iepirkumu analīzi.

 

 

 

 

Mēs sniedzam atbalstu uzņēmumu vadītājiem, finanšu direktoriem, kontrolieriem un finanšu pārvaldniekiem ar mērķi uzlabot viņu finanšu funkcijas, lai rastos lielāks labums uzņēmumam. Balstoties uz izpratni un izaicinājumu, mēs plānojot savu atbalstu tā, lai nodrošinātu, ka finansējums atbilst izaicinājumiem, kas saistīti ar atbilstību kontroles standartiem, efektīvu lietvedības iespēju izmantošanu un atbalstu uzņēmējdarbībai.

Turpmāk minētās trīs savstarpēji konkurējošās prioritātes arī turpmāk radīs izaicinājumus finanšu funkcijai.

Uzņemoties atbildību pret uzņēmumu un finanšu aprindām, atbilstības un kontroles jautājumi ir uzņēmumu vadītāju darba kārtības prioritāšu saraksta augšgalā. Daudzu izmantotā pieeja bijusi taktiska, nevis stratēģiska. Ir nepieciešami nopietnāki un ilgtspējīgāki risinājumi. Arvien lielāka nozīme ir spējai elastīgi reaģēt uz turpmākajām regulējuma izmaiņām.

Pašreiz kā nekad iepriekš nākas pieredzēt daudz lielāku spiedienu uz līdzekļu, resursu un jaudu izmantošanu. Ieguvumus var radīt nevajadzīgu darbību likvidēšana, darbību apvienošana (piemēram, koplietojuma pakalpojumu izmantošana), procesu standartizācija un automatizācija. Atsevišķos gadījumos šo darbību rezultātā gūtais izmaksu ietaupījumu pārsniedza 50 procentus.

Dažādās organizācijās izpratne izpaužas atšķirīgi. Tā ietver efektīvas veiktspējas pārvaldības sistēmas nodrošināšanu, zināšanas par galvenajiem uzņēmējdarbības faktoriem, kā arī uzņēmuma lēmumu attiecībā uz šiem faktoriem gan apšaubīšanu, gan atbalstīšanu. Lai finanšu nodaļa spētu nodrošināt efektīvāku atbalstu šajos aspektos, tai ir nepieciešami rīki un iespējas, ar kuriem nereti attiecīgā funkcija saskaras pirmo reizi.

Mēs varam Jums palīdzēt:

Pārvaldības standarti

Jūs māc bažas par pārvaldības standartiem, kuri jāievieš, lai saskaņotu finanšu un uzņēmējdarbības mērķus.

View more

Izmaksu samazināšana

Jūs meklējat izmaksu samazināšanas un finanšu funkcijas efektivitātes uzlabošanas iespējas.

 

View more

Finanšu mērķu saskaņošana

Jūs cenšaties saskaņot finanšu un uzņēmējdarbības mērķus, lai nodrošinātu efektīvu darbības rezultātu (veiktspējas) pārvaldības un izaicinājumu mazināšanas mehānismu.

View more

Kontroļu līdzsvarošana

Jūs māc bažas par to, vai kontroles ir atbilstoši sabalansētas un vai tās neierobežo uzņēmējdarbību

View more

Vairāk izaicinājumu nekā gaidīts

Jūs māc bažas par to, vai kontroles ir atbilstoši sabalansētas un vai tās neierobežo uzņēmējdarbības veikšanu.

View more

Atzīšana, ka pārmaiņas ir “normāls” stāvoklis

Jūs vēlaties atzīt, ka pārmaiņas ir “normāls” stāvoklis, un vēlaties izpētīt, kā ieviest pārmaiņu iespējas savā finanšu organizācijā.

View more

Finanšu vīzijas izpēte

Jūs vēlaties izpētīt finanšu vīziju.

View more

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvia

Follow us