Inovāciju vadība

Lai saglabātu konkurētspēju tirgū, ir ļoti svarīgi panākt vislabāko atdevi no personāla visos uzņēmuma līmeņos pastāvīgu pārmaiņu laikos. Stratēģija, process un tehnoloģija vien nenesīs vēlamos rezultātus. Lai sasniegtu mērķus, obligāts priekšnoteikums ir, lai personāls pieņemtu, pārņemtu, attīstītu un saglabātu pārmaiņas taustāmu rezultātu sasniegšanas nolūkā. Panākumi uzņēmējdarbībā ir atkarīgi no stratēģijas elastīguma un spējas rīkoties.

Demogrāfisko, sociālo, tehnoloģisko un uzvedības pārmaiņu rezultātā pieaugs nepieciešamība pēc inovācijām produktu attīstības un pārdošanas procesos. Svarīgs veiksmes faktors ir attiecīgā uzņēmuma inovāciju potenciāla atklāšana, kā arī tādu darbību veikšana, kas sekmē uz inovācijas atbalstošu uzņēmuma kultūru. Pašreizējos tirgus apstākļos nozīmīgu inovāciju radīšana tirgū ir svarīgs izaugsmes iespējas aspekts. Turklāt inovācijas sekmē talantīgāko darbinieku piesaisti. Turpretī neatbilstoši izvēlēta pieeja var radīt augstas inovāciju izmaksas, ilgāku to īstenošanas laiku, kā arī to komerciālās neveiksmes risku. 

Kā mēs varam palīdzēt?

Organizācijas struktūras sagatavošana

Organizācijas struktūras sagatavošana nolūkā nodrošināt, ka tās spējas un resursi ir gatavi pārmaiņām

View more

Vadītāju sagatavošana

Vadītāju, kuri vada darbinieku komandas pārmaiņu procesā, apmācība

View more

Atbilstošu darbinieku izraudzīšanās

Pareizu funkciju veikšanas uzticēšana atbilstošiem darbiniekiem, kuriem ir attiecīgas prasmes, īstajā brīdī

View more

Personāla, kuru skars pārmaiņas, noteikšana

Personāla, kuru skars pārmaiņas, noteikšana, un tā līdzdalības pārmaiņu īstenošanā un ilgtspējības nodrošināšanā izvērtēšana

View more

Pārmaiņu ieviešana korporatīvajā kultūrā

Pārmaiņu ieviešana korporatīvajā kultūrā kā konkurences priekšrocības elements

 

View more

Kontroles mehānismu ieviešana

Kontroles mehānismu un koordinācijas, kas nepieciešama projektu sekmīgai pārvaldīšanai, ieviešana nolūkā sasniegt nospraustos mērķus

View more

Cilvēkresursu iesaistīšana un motivēšana

Cilvēkresursu iesaistīšana un motivēšana, par prioritāti izvirzot atbilstošas darbības un atbalsta centienus nolūkā uzlabot ražīgumu un darba efektivitāti, ieviešot pārmaiņas

View more

Efektīvu stratēģiju izstrādāšana

Efektīvu stratēģiju izstrādāšana cilvēkresursu attīstībai un profesionālajai izaugsmei

 

View more

Iepazīsties ar mūsu informatīvajiem bukletiem:

New digital trends and emerging technologies are changing the way we engage with the world around us. PwC brings an insight into the interplay between business, experience, and technology to help enterprises keep up with the constantly moving cycle of creation and adoption.

Lejuplādē šeit

Our global network of transportation and logistics specialists not only understands the challenges that air, rail, shipping and logistics companies face, we know the businesses with which these companies most frequently interact. This bigpicture perspective provides us a unique vantage point that benefits our clients.

Lejuplādē šeit

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us