Biznesa procesu nodošana ārpakalpojumu sniedzējam

Īstie panākumi slēpjas partnerībā un sadarbībā, jo strauji mainīgā vide no uzņēmējdarbības, regulējuma un tehnoloģiju prasību viedokļa piespiež uzņēmumus meklēt jaunus veidus, kā izpildīt attiecīgās prasības, vienlaicīgi apmierinot uzņēmējdarbības mērķus konkurētspējīgā veidā.

 

 

Ārpakalpojumi sekmē labāku uzņēmuma resursu pārvaldību, paātrina ietaupījumu gūšanu, kā arī garantē ietaupījumus vai daļu no tiem, pamatojoties uz līgumiskām saistībām attiecībā uz nospraustajiem izmaksu un pakalpojumu mērķiem, tādējādi samazinot uzņēmuma risku. Integrēti ārpakalpojumi var palīdzēt uzņēmumiem gūt priekšrocības ne tikai izmaksu samazināšanas ziņā, bet arī uzlabot darbības rezultātus.

 

 

 

 

PwC piedāvā pielāgotus ārpakalpojumu risinājumus, kuri atbilst jūsu uzņēmuma vajadzībām, vai nu uz vietas vai attālināti. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums vairot jūsu organizācijas vērtību, nodrošinot turpmāk minētos stratēģiskos ieguvumus:

Uzņēmējdarbības riska samazināšana

Uzņēmējdarbības riska samazināšana, nododot atbildību mums

View more

Orientēšanās uz pamatdarbību

Orientēšanās uz pamatdarbību un lielāka konkurētspēja, pateicoties progresīvajām tehnoloģijām un personālam

 

View more

Risku pārvaldības uzlabošana

Risku pārvaldības uzlabošana, ieviešot stabilu negadījumu seku novēršanas mehānismu un detalizētus datu dublēšanas plānus

View more

Piekļuve pasaules klases iespējām

Piekļuve pasaules klases iespējām

View more

Ar personālu saistītu problēmu izpalikšana

Izpaliek ar personālu saistītas problēmas, t.i., kadru mainība, cilvēkresursu vadības un mācību organizēšanas nepieciešamība

View more

Iekšējo resursu atbrīvošanās

Atbrīvojas iekšējie resursi, kurus iespējams novirzīt kritisko aktivitāšu izpildei

View more

Inovatīvi risinājumi

Uz plašo pieredzi balstīti inovatīvie risinājumi

View more

Straujāka pāreja uz jaunajām tehnoloģijām

Piekļuve progresīviem tehnoloģiskiem risinājumiem / Straujāka pāreja uz jaunajām tehnoloģijām

View more

Zemāks kapitālieguldījumu infrastruktūrā apmērs

Zemāks kapitālieguldījumu infrastruktūrā apmērs, krasi samazinoties nepieciešamībai pēc dārgas infrastruktūras

View more

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us