Biznesa plāni un finanšu modeļi

Baņķierus un kapitāla investorus arvien vairāk interesē kvalitatīvāka ieskata gūšana par uzņēmumiem, kuros viņi ir iesaistījušies. Parasti uzņēmumiem ir nepieciešams biznesa plāns un finanšu modelis, kas attiecībā uz uzņēmumu piedāvā “skatu no malas”, balstoties uz starptautiskajiem standartiem un starptautisko formātu.

 

 

Iespējamās problēmas

 • Jūs attīstāt un paplašināt savu uzņēmējdarbību, un trešā puse pieprasa standartizētu ziņojumu par jūsu uzņēmumu, lai jūsu darījumu būtu iespējams pareizi saprast un salīdzināt ar citiem.
 • Jūsu biznesa partneri vai investori pieprasa trešās puses pārbaudi.
 • Jums nepieciešams finanšu modeļu audits un jūsu uzņēmējdarbības izvērtējums.
 • Jums nepieciešams profesionālas komandas, kura saprot jūsu uzņēmējdarbību un ir spējīga to prezentēt neatkarīgi, padoms un norādījumi, piemēram jautājumu uzdošanas-atbilžu sniegšanas praktizēšana nolūkā uzlabot plāna uzticamību visā procesa gaitā.

 

 

 

 

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

 • Mēs uzraugām biznesa plānu un finanšu modeļu sagatavošanu standartizētā formātā atbilstoši investoru un banku prasībām.
 • Mēs nodrošinām atbilstību Latvijas un starptautisko institūciju, tostarp valsts banku, privāto banku, eksporta kredītaģentūru vai starptautisko komercbanku prasībām.

 

 

Ieguvumi mūsu klientiem

 • Darījums notiek straujāk, vieglāk un, iespējams, paverot plašāku piekļuvi gan tirgus
 • dalībniekiem, gan naudas un kapitāla tirgiem.
 • Iespēja izteikt labāku piedāvājumu tirgū – mūsu iesaistīšanās palīdz klientiem gūt labāku izpratni par viņu uzņēmējdarbību un nereti iedvesmo viņus mainīt savu pieeju.
 • Mūsu mērķis ir darīt tikai to, kas nepieciešams.
 • Mēs cieši sadarbojamies ar komerciālās uzticamības pārbaudes komandu, kas var sniegt neatkarīgu novērtējumu par biznesa plāna pieņēmumiem, kā arī pamatot plānu ar tirgus analīzes un prognožu datiem, kā arī komentāriem.
 • Mūsu klienti būtiski iegūst no mūsu iesaistīšanās, jo mēs ik gadu gūstam pieredzi darbā ar daudziem biznesa plāniem un finanšu modeļiem. Mēs varam palīdzēt veikt salīdzinošo analīzi un konsultēt par plāna uzlabošanu, lai uzņēmums spētu to labāk piedāvāt to tirgū.

 

 

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa konsultāciju nodaļas Direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us