Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Darījumu un finanšu konsultācijas

PwC darījumu un finanšu konsultāciju speciālisti piedāvā palīdzību klientiem, kuri gatavojas iegādāties, pārstrukturēt vai pārdot savus uzņēmumus, vai arī risina sarežģītus stratēģiskas un finansiālas dabas jautājumus, piemēram, uzņēmumu apvienošanās, restrukturizācija, kā arī finansu līdzekļu un investoru piesaiste. Mūsu pieredze un nozaru specializācija ļauj mums piedāvāt klientiem risinājumus, kas palielina uzņēmumu vērtību un nodrošina sekmīgu darījumu gaitu.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi:

 • Uzņēmumu apvienošanās, iegāde un pārdošana
 • Uzņēmumu padziļināta izpēte (angl. - due diligence) finansiālajā, nodokļu, juridiskajā un saimnieciskās darbības aspektā
 • Kapitāla un aizņēmumu piesaiste
 • Uzņēmumu novērtēšana un konsultācijas vērtības palielināšanā
 • Darījumu strukturēšana un konsultācijas darījuma sarunās
 • Nodokļu konsultācijas un juridiskā dokumentācija
 • Uzņēmumu un projektu finanšu analīze
 • Konsultācijas ilgtermiņa prognožu izstrādē un biznesa plānu sagatavošanā
 • Projektu sākotnējā izpēte un finanšu aprēķinu sagatavošana
 • Tirgus pētījumi
 • Pēciegādes konsultācijas
 • Konsultācijas restrukturizācijas un privatizācijas jautājumos

Apvienošanās un iegāde: darījumu slēgšana, uzņēmumu padziļināta izpēte un novērtēšana

Mūsu klienti ir vietējie un ārvalstu uzņēmumi, kas savā nozarē iegulda līdzekļus stratēģiskiem mērķiem, vai finanšu investori, kas meklē piemērotas ieguldīšanas iespējas ar mērķi noteiktā laika periodā gūt peļņu. Baltijas jūras reģiona valstu uzņēmumi arvien vairāk apzinās nepieciešamību apvienoties ar citiem nozares uzņēmumiem, lai nostiprinātu savas pozīcijas tirgū.

Saviem klientiem mēs palīdzam pirkt un pārdot uzņēmumus, kā arī piesaistīt finanšu resursus uzņēmumam vai investīciju projektam. Mēs konsultējam uzņēmumus, stratēģiskos un finanšu investorus visos ar darījumu saistītos jautājumos - no iegādes mērķu vai potenciālo investoru noteikšanas līdz pārrunu vešanai un darījuma noslēgšanai.

Pateicoties reputācijai, pieredzei un plašajam finanšu speciālistu tīklam pasaulē, varam efektīvi strādāt ar vietējiem un starptautiskiem klientiem, palīdzot veikt vietējos un starptautiskos darījumus. Darījumu īstenošanas laikā, sniedzot uzņēmuma padziļinātas izpētes pakalpojumus, mēs palīdzam klientiem novērtēt un pārvaldīt riskus un ieņēmumus, balstoties uz PwC globālo pieredzi un zināšanām, kā arī vietējo riska jautājumu izpratni.

Mēs palīdzam arī veikt uzņēmumu restrukturizāciju un tās ietvaros pārdot uzņēmuma daļas, kas neiederas jaunizveidotajā uzņēmumā.

Uzņēmumu novērtēšana un konsultācijas vērtības palielināšanā

Katra potenciālā uzņēmumu iegādes, apvienošanas vai pārdošanas darījumā ir nepieciešams veikt novērtēšanu, taču mūsu biznesa novērtēšanas speciālistu palīdzība var būt lietderīga arī citos gadījumos. Nepārtraukti pieaugošās konkurences apstākļos mēs palīdzam klientiem izprast, kā izvēlētā stratēģija un uzņēmējdarbības lēmumi ietekmēs uzņēmuma vērtību.

Mēs palīdzam klientiem radīt un palielināt vērtību, izvērtējot dažādas stratēģijas un alternatīvas. Mūsu pieredze dažādās nozarēs ļauj mums sniegt profesionālas konsultācijas stratēģisko lēmumu pieņemšanā, izvērtējot to ietekmi uz uzņēmuma vērtību un nosakot atbilstošu finansējuma stratēģiju.

Finanšu analīze, projektu sākotnējā izpēte un finansējuma piesaiste

Mēs sniedzam konsultācijas uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām nozīmīgu investīciju projektu sagatavošanā un realizēšanā, izstrādājot biznesa plānus un ilgtermiņa finanšu prognozes, kā arī konsultējot nepieciešamo finanšu resursu piesaistē.

Mēs esam piedalījušies lielākajos privatizācijas darījumos Latvijā kā valdības vai investoru konsultanti, snieguši konsultācijas nozaru un uzņēmumu pārstrukturēšanā, kā arī konsultējuši mūsu klientus finanšu jautājumos un finansējuma piesaistē infrastruktūras projektiem un citiem investīciju projektiem.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums